Hỏi đáp pháp luậtLao động - Tiền lương

Nhận BHXH 1 lần hay chế độ tử tuất có lợi hơn

59

Trường hợp không may bị ung thư khi đang đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc người lao động nên chọn BHXH 1 lần hay chế độ tử tuất thì sẽ có lợi hơn là thắc mắc của không ít người.

1. Mức hưởng chế độ BHXH 1 lần

Mức hưởng BHXH 1 lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ 01 năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

2. Mức hưởng chế độ tử tuất với người tham gia BHXH bắt buộc

Chế độ tử tuất gồm trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất 1 lần. Trong đó, mỗi loại trợ cấp có đối tượng, điều kiện và mức hưởng khác nhau.

Trong khuôn khổ bài viết này sẽ chỉ đề cập tới mức hưởng của chế độ tử tuất, Cụ thể,

2. 1. Mức trợ cấp mai táng

Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết.

Mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng nên khi người lao động chết thì người lao mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 14,9 triệu đồng.

2.2. Mức trợ cấp tuất hàng tháng

Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Theo đó, mức trợ cấp tuất hàng tháng cho mỗi thân nhân bằng 50% x 1.490.000 đồng/tháng = 745.000 đồng/tháng.

Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng bằng 70% x 1.490.000 đồng/tháng = 1.043.000 đồng/tháng.

2.3. Mức trợ cấp tuất 1 lần

Đối với thân nhân người đang tham gia BHXH/đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, mức hưởng trợ cấp một lần được căn cứ theo số năm đóng BHXH trước khi qua đời:

1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu, mức trợ cấp một lần căn cứ vào thời gian đã hưởng lương hưu:

Nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng;

Nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.
Kết luận:

Qua đây có thể thấy, ngoài trợ cấp tuất (hàng tháng hoặc một lần tùy từng trường hợp), thân nhân của người lao động đã chết còn có thể được hưởng trợ cấp mai táng (bằng 10 lần mức lương cơ sở nếu đáp ứng điều kiện).

Do đó, việc để thân nhân hưởng chế độ tử tuất sau khi người lao động chết sẽ có lợi hơn so với việc nhận BHXH 1 lần.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm