Biểu mẫuKhiếu nại - Tố cáo

Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Ban hành kèm theo Công văn số 160/TANDTC-PC
39

Ban hành kèm theo Công văn số 160/TANDTC-PC

Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện ban hành kèm theo Công văn số 160/TANDTC-PC ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao được Thiquocgia.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Mời các bạn tham khảo.

Hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP

QUYẾT ĐỊNH

Tha tù trước thời hạn có điều kiện

TÒA ÁN (4)………………………

– Thành phần Hội đồng phiên họp xét hủy tha tù trước thời hạn có điều kiện gồm có:(5)

Chánh án – Chủ tịch hội đồng: Ông (Bà)…………………………………………………………………

Các Thẩm phán: Ông (Bà)……………………………………………………………………………………

Ông (Bà)…………………………………………………………………………………………………………….

– Thư ký phiên họp: Ông (Bà)(6)……………………………………………………………………………

– Đại diện Viện Kiểm soát (7)……………………………………………………………………….. tham gia phiên họp:

Ông (Bà)……………………………………………………………………………………… – Kiểm sát viên.

– (8)…………………………………………………………………………………………………………………….

NHẬN THẤY:

Ngày …… tháng ….. năm……, (9)………….. có hồ sơ đề nghị xét tha tù trước hạn có điều kiện đối với: (10)…………………………

XÉT THẤY:

Trên cơ sở các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc, kết quả thảo luận tại phiên họp, ý kiến của Kiểm sát viên, Tòa án nhận định như sau: (11)

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ vào (12)…………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện (không chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện) đối với: (13)……………………………………………………………………………………………………………………….

2. (14)……………………………………………………………………………………………………………………

3. Quyết định này có thể bị kháng nghị và có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị. Phạm nhân có quyền khiếu nại đối với quyết định về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

4. (15)……………………………………………………………………………………………………………………

có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Ghi theo những nơi cần gửi theo quy định tại khoản 8 Điều 368 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

– Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG PHIÊN HỌP

CHÁNH ÁN – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01/HS:

(1) và (4) ghi tên Tòa án nhân dân xét tha tù trước thời hạn có điều kiện.

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định (ví dụ 1: 16/2018/HSST-QĐ).

(3) ghi địa điểm và ngày, tháng, năm ra quyết định.

(5) ghi đầy đủ họ tên của Chánh án, Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không ghi “Ông (Bà)” mà ghi cấp bậc quân hàm.

(6) ghi đầy đủ họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án hoặc Thẩm tra viên của Tòa án nào như hướng dẫn tại điểm (1).

(7) ghi tên Viện kiểm sát như hướng dẫn tại (1); ghi đầy đủ họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp.

(8) và (9) ghi rõ tên Trại giam; Trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

(10) ghi đầy đủ họ tên của người được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

(11) trong phần này, ghi tóm tắt nội dung vụ việc, quyết định của bản án tuyên người được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện; tóm tắt nội dung đề nghị; ghi nhận định của Hội đồng, những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị; điểm, khoản, điều của Bộ luật Hình sự và của văn bản quy phạm pháp luật khác mà Hội đồng phiên họp căn cứ để giải quyết vụ việc.

(12) tùy từng trường hợp mà ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định.

(13) ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh và các bí danh, tên thường gọi khác (nếu có); nơi cư trú hoặc nơi làm việc; nghề nghiệp; trình độ văn hóa (học vấn); dân tộc; giới tính; tôn giáo; quốc tịch của người được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

(14) nếu chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện thì ghi cụ thể thời hạn thời gian thử thách còn lại người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải chấp hành, ghi rõ tên Ủy ban nhân dân nơi người được tha tù trước hạn có điều kiện về cư trú, thường xuyên sinh sống sau khi được tha tù có trách nhiệm giám sát, giáo dục người được tha tù trước hạn có điều kiện và ghi cụm từ “Trong thời gian thử thách mà người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm các quy định tại khoản 4 Điều 66 của Bộ luật Hình sự thì Tòa án có thể xem xét, hủy quyết định tha tù trước thời hạn đã ban hành và buộc người đó phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành”.

Nếu không chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện thì không ghi mục này.

(15) ghi rõ, cụ thể tên của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, cơ quan, tổ chức phải thi hành Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm