Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đánh giá cân đối nguồn thu, chi ngân sách cấp tỉnh, huyện

Đánh giá cân đối nguồn thu, chi ngân sách
58

Đánh giá cân đối nguồn thu, chi ngân sách

Mẫu đánh giá về việc cân đối nguồn thu, chi ngân sách cấp tỉnh, huyện

Mẫu đánh giá về việc cân đối nguồn thu, chi ngân sách cấp tỉnh, huyện là mẫu bản đánh giá được lập ra để đánh giá về việc cân đối nguồn thu, chi ngân sách cấp tỉnh, huyện. Mẫu nêu rõ nội dung đánh giá… Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu dự toán thu ngân sách nhà nước

Mẫu cân đối ngân sách địa phương

Mẫu đánh giá thực hiện chi ngân sách địa phương

Nội dung cơ bản của mẫu đánh giá về việc cân đối nguồn thu, chi ngân sách cấp tỉnh, huyện như sau:

ĐÁNH GIÁ CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) NĂM…

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán năm…

Ước thực hiện năm…

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

NGÂN SÁCH CP TỈNH (HUYỆN)

I

Nguồn thu ngân sách

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Thu bổ sung cân đối ngân sách

Thu bổ sung có mục tiêu

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

Chi bổ sung cân đối ngân sách

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Thu bổ sung cân đối ngân sách

Thu bổ sung có mục tiêu

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã)

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)

Chi bổ sung cân đối ngân sách

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện không có thu từ quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP.

(2) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới.

Mẫu đánh giá về việc cân đối nguồn thu, chi ngân sách cấp tỉnh, huyện

Mẫu đánh giá về việc cân đối nguồn thu, chi ngân sách cấp tỉnh, huyện

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm