Dành cho giáo viênTài liệu

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS

Tài liệu tập huấn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp mô đun 2
124

Tài liệu tập huấn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp mô đun 2

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THCS.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.