Dành cho giáo viênTài liệu

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Lịch sử – Địa lý THCS

Tài liệu tập huấn Lịch sử - Địa lý mô đun 2
58

Tài liệu tập huấn Lịch sử – Địa lý mô đun 2

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Lịch sử – Địa lý THCS là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS môn Lịch sử – Địa lý

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.