Dành cho giáo viênTài liệu

Mẫu nhận xét môn Tiếng Anh theo thông tư 22

Cách ghi nhận xét môn Tiếng Anh Tiểu học
2542

Cách ghi nhận xét môn Tiếng Anh Tiểu học

Mẫu nhận xét môn Tiếng Anh theo thông tư 22 giúp giáo viên nhất là giáo viên mới ra trường dễ dàng ghi nhận xét, đánh giá học sinh vào sổ nhận xét chất lượng giáo dục. Mời các thầy cô tham khảo.

1. Nhận xét về kiến thức, kĩ năng môn học và hoạt động giáo dục

Ghi nội dung học sinh vượt trội hoặc điểm yếu cần khắc phục:

2. Nhận xét về năng lực

a) Tự phục vụ, tự quản:

b) Giao tiếp và hợp tác:

c) Tự học và giải quyết vấn đề:

3. Nhận xét về phẩm chất

a) Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục

b) Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm.

c) Trung thực, kỉ luật, đoàn kết.

d) Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp, yêu quê hương.

4. Mẫu nhận xét theo Thông tư 22 môn Tiếng Anh

LỚP ……. NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN THÁNG THỨ NHẤT
Họ và tên Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, kỹ năng) Năng lực Phẩm chất
Nguyễn Văn A Có tinh thần học tập nhưng kĩ năng tiếp thu kiến thức còn hạn chế Có khả năng học tập môn T.A Chưa thật sự cố gắng
Trần Thị B Có thái độ học tập tích cực,kiến thức tiếp thu có tiến bộ Có khả năng học tập môn T.A Có sự cần cù
Vũ Thị C Kiến thức tiếp thu còn hạn chế,kỹ năng vận dụng để giao tiếp còn chậm Có khả năng học tập môn T.A Tinh thần học chưa tốt
…… Có thái độ học tập tích cực,kiến thức tiếp thu có tiến bộ Có năng lực học tập môn T.A Có sự cần cù và chăm chỉ
Có tinh thần học tập nhưng kĩ năng tiếp thu kiến thức còn hạn chế Có khả năng học tập môn T.A Chưa thật sự cố gắng
Có thái độ học tập tích cực,kiến thức tiếp thu có tiến bộ Có năng lực học tập môn T.A Có sự cần cù
Có tinh thần học tập nhưng kĩ năng tiếp thu kiến thức còn hạn chế Có khả năng học tập môn T.A Chưa thật sự cố gắng
Có thái độ học tập tích cực,kiến thức tiếp thu biết vận dụng,kỹ năng sử dụng vào giao tiếp tương đối tốt. Có năng lực học tập môn T.A Có sự cần cù và chăm chỉ
Có thái độ học tập tích cực,kiến thức tiếp thu biết vận dụng,kỹ năng sử dụng vào giao tiếp tương đối tốt. Có năng lực học tập môn T.A Có sự cần cù và chăm chỉ
Tiếp thu kiến thức tốt,kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong các hoạt động tốt Có năng khiếu học tập môn T.a Có tinh thần học tập tốt
Có thái độ học tập tích cực,kiến thức tiếp thu biết vận dụng,kỹ năng sử dụng vào giao tiếp tương đối tốt. Có năng lực học tập môn T.A Có sự cần cù và chăm chỉ
Có thái độ học tập tích cực,kiến thức tiếp thu biết vận dụng,kỹ năng sử dụng vào giao tiếp tương đối tốt. Có năng lực học tập môn T.A Có sự cần cù và chăm chỉ
Có tinh thần học tập nhưng kĩ năng tiếp thu kiến thức còn hạn chế Có khả năng học tập môn T.A Chưa thật sự cố gắng
Có tinh thần học tập nhưng kĩ năng tiếp thu kiến thức còn hạn chế Có khả năng học tập môn T.A Chưa thật sự cố gắng
Kiến thức tiếp thu còn hạn chế,kỹ năng vận dụng để giao tiếp còn chậm Có năng lực học tập môn T.A Tinh thần học chưa tốt
Tiếp thu kiến thức tốt,kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong các hoạt động tốt Có năng khiếu học tập môn T.a Có tinh thần học tập tốt
Có thái độ học tập tích cực,kiến thức tiếp thu biết vận dụng,kỹ năng sử dụng vào giao tiếp tương đối tốt. Có năng lực học tập môn T.A Có sự cần cù và chăm chỉ
Kiến thức tiếp thu còn hạn chế,kỹ năng vận dụng để giao tiếp còn chậm Có năng lực học tập môn T.A Tinh thần học chưa tốt

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

4 ( 1 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm