Dành cho giáo viênTài liệu

Tài liệu tập huấn môn Toán

Chương trình giáo dục phổ thông mới môn Toán
41

Chương trình giáo dục phổ thông mới môn Toán

Bản in

Tập huấn môn Toán chương trình GDPT mới

Nhằm hỗ trợ các thầy cô giáo trong việc tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, Hoatieu xin chia sẻ tài liệu tập huấn môn Toán học để giúp các thầy cô có thêm tư liệu giảng dạy bộ môn Toán học theo chương trình mới.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN

(Trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

MỤC LỤC

CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ ………………………………………………………………………………………..4

A.MỤC TIÊU KHOÁ TẬP HUẤN …………………………………………………………………………….8

B. NỘI DUNG KHOÁ TẬP HUẤN…………………………………………………………………………… 9

NỘI DUNG 1. Tìm hiểu đặc điểm và quan điểm xây dựng chương trình môn
Toán 2018…………………………………………………………………………………………………………… 9

NỘI DUNG 2. Tìm hiểu mục tiêu và yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của
chương trình môn Toán 2018……………………………………………………………………………….. 13

NỘI DUNG 3. Nội dung giáo dục môn Toán trong chương trình Giáo dục phổ
thông 2018…………………………………………………………………………………………………………. 30

NỘI DUNG 4. Dạy học hình thành và phát triển năng lực toán học cho học sinh…………..41

C. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TẬP HUẤN…………………………………………………………………….. 46

D. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẬP HUẤN……………………………………………………………………… 46

PHỤ LỤC 1. GIÁO ÁN MINH HOẠ ……………………………………………………………………….. 48

PHỤ LỤC 2. ĐỀ KIỂM TRA MINH HOẠ………………………………………………………………….. 56

Nội dung chi tiết chương trình tập huấn môn Toán 2018, mời các bạn sử dụng file .

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm