Dành cho giáo viênTài liệu

Tài liệu tập huấn môn Công nghệ

Chương trình giáo dục phổ thông mới môn Công nghệ
49

Chương trình giáo dục phổ thông mới môn Công nghệ

Bản in

Tập huấn môn Công nghệ mới

Trong Chương trình GDPT mới, chương trình GD công nghệ được thực hiện từ lớp 3 đến lớp 12, thông qua môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học, môn Công nghệ ở THCS và THPT. Sau đây là nội dung tài liệu tập huấn môn Công nghệ theo chương trình giáo dục phổ thông mới, mời các bạn cùng theo dõi.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ

(Trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

MỤC LỤC

KÍ HIỆU VIẾT TẮT ……………………………………………………………………………………………… 3

CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ………………………………………………………………………………………. 4

NỘI DUNG KHÓA TẬP HUẤN …………………………………………………………………………….. 5

A. MỤC TIÊU……………………………………………………………………………………………………… 5

B. NỘI DUNG TẬP HUẤN ……………………………………………………………………………………. 5

1 Nội dung 1: Đặc điểm và quan điểm xây dựng Chương trình Công nghệ…………………..5

2 Nội dung 2: Mục tiêu Chương trình và yêu cầu cần đạt về NL và PC…………………………7

3 Nội dung 3: Nội dung giáo dục môn học ………………………………………………………………..9

4 Nội dung 4: Phát triển năng lực, phẩm chất trong dạy học Công nghệ………………………11

C. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TẬP HUẤN (02 ngày) ……………………………………………………… 13

D. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẬP HUẤN……………………………………………………………………… 14

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………………… 15

PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH BÀI HỌC MINH HỌA ………………………………………………………. 16

PHỤ LỤC 2: ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA………………………………………………………………….. 39

Nội dung chi tiết chương trình tập huấn môn Công nghệ 2018, mời các bạn sử dụng file .

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm