Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu bản cam đoan

Mẫu đơn cam đoan
56

Mẫu đơn cam đoan

Biểu mẫu cam đoan là biểu mẫu về thủ tục hành chính vừa được Hoatieu.vn cập nhật những mẫu mới nhất nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

1. Mẫu cam đoan số 1

Mẫu bản cam đoan

CT……………

Số: 06/……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

…………….., ngày ….. tháng ….. năm ……

BẢN CAM ĐOAN

Kính gửi: ………………………………………………………………………

Cá nhân/Tổ chức: ………………………………………………………………………………….

Chứng minh thư nhân dân/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : ……………..………

Ngày cấp: ……………………………………………………………………………………………

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký HKTT/Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………….

Cá nhân/ Tổ chức ………………………………………………….. cam kết:

1) …………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………

4) …………………………………………………………………………………………

5) …………………………………………………………………………………………

(Xem thêm phần hướng dẫn ghi cam kết bên dưới)

Tôi/Công ty …………………….. cam đoan và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên.

Cá nhân/Đại diện theo pháp luật của Công ty
Giám đốc
(ký ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi cam kết:

Ghi rõ nội dung cam kết của cá nhân hoặc tổ chức bao gồm: Nội dung cam kết, thời gian thực hiện cam kết, đề nghị khác……..

Ví dụ: Cam kết của pháp nhân về việc hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan nhà nước để nhằm mục đích giải thể như sau:

1) Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước;

2) Thanh lý mọi hợp đồng đã ký kết với các tổ chức, cá nhân;

3) Chưa mở tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào;

4) Thực hiện nghĩa vụ với người lao động;

5) Không có nợ nần với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào./.

2. Mẫu cam đoan số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU CAM KẾT

……………, ngày….. tháng ……năm ……….

Hôm nay, ngày……tháng…….năm…., tại……………địa chỉ………………………………………..

Chúng tôi gồm:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN…………………………………………………………………………………….

ĐKKD số:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………….

Fax:……………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………….

2. CÔNG TY TNHH…………………………………………………………………………………………..

ĐKKD số:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………….

Fax:……………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Hợp đồng số………ngày………..tháng………..năm đã ký kết giữa Công ty cổ phần…………….và Công ty TNHH, về việc cung cấp dịch vụ và thi công công trình……………………………………………………………….

Để thực hiện các cam kết về cung cấp dịch vụ và tiến độ thi công công trình ………………………………., sau khi thống nhất với ……………… về thời gian và quy trình thực hiện. Chúng tôi, Công ty …………… cam kết về thời gian thực hiện theo hợp đồng và yêu cầu của Công ty ……………………………. như sau:

1/………………………………………………………………………………………………………………….

2/………………………………………………………………………………………………………………….

3/………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về toàn bộ thông tin được nêu trong biên bản này.

CÔNG TY CỔ PHẦN……..

CÔNG TY TNHH……..

3. Mẫu Giấy cam đoan trong đăng ký hộ tịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

BẢN CAM ĐOAN

Kính gửi (1): ……………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú (2):……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân (3): ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan nội dung sau đây:……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Để thực hiện thủ tục:…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tại (1):………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã cam đoan nêu trên.

Làm tại ………………….. , ngày …….. tháng …….. năm …………

Người cam đoan

(ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan giải quyết việc đăng ký hộ tịch; nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (tỉnh, huyện, xã); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang nơi sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 0010891235 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm