Biểu mẫuTín dụng - Ngân hàng

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách

Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách
58

Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách

Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách

Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 49/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu bàn giao kế hoạch tài chính cho Cục Đăng kiểm Việt Nam

Mẫu kế hoạch tài chính của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách như sau:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH

Đơn vị tính: triệu đồng.

Số TT

CHỈ TIÊU

Mã số

Số còn phải nộp năm trước chuyển qua

Số phát sinh phải nộp trong năm

Số đã nộp trong năm

Số còn phải nộp chuyển qua năm sau

A

B

C

1

2

3

4 = (1+2-3)

I

Thuế

10

1

Thuế giá trị gia tăng

11

2

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

15

3

Thuế Tài nguyên

16

4

Thuế Nhà đất

17

5

Tiền thuê đất

18

6

Các khoản thuế khác

19

Thuế môn bài

Thuế thu nhập cá nhân

Các loại thuế khác

II

Các khoản phải nộp khác

30

1

Các khoản phụ thu

31

2

Các khoản phí, lệ phí

32

3

Các khoản khác

33

Các khoản nộp phạt

Nộp Khác

TỔNG CỘNG (40=10+30)

40

………, ngày…tháng…năm…

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách

Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm