Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu công văn triển khai các quy định về QLNN

Công văn triển khai thực hiện một số quy định về QLNN
60

Công văn triển khai thực hiện một số quy định về QLNN

Mẫu công văn về việc triển khai thực hiện các quy định về QLNN

Mẫu công văn về việc triển khai thực hiện các quy định về QLNN là mẫu bản công văn được lập ra để triển khai về việc thực hiện các quy định về quản lý nhà nước. Mẫu nêu rõ nội dung triển khai thực hiện… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu công văn đăng ký chương trình công tác

Mẫu công văn phối hợp công tác PCCC tại hội chợ

Mẫu công văn thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc triển khai thực hiện các quy định về QLNN như sau:

UBND ………………

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ………………

V/v triển khai thực hiện một số quy định về …(1)…..

……………, ngày…tháng…năm…

Kính gửi: Các doanh nghiệp ……(1)….… trên địa bàn tỉnh

Thực hiện ……………………………………………………..….(2)……………….

Sở Công Thương phổ biến và triển khai cụ thể một số nội dung đến các doanh nghiệp …….(1)……….trên địa bàn tỉnh, như sau:

…………………(3)……………………………………………………………………………

Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ ………(4)……… (Điện thoại: …..….) để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VP, KH, KT, ….(5)…..

GIÁM ĐỐC (6)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Lĩnh vực cần triển khai.

(2) Văn bản cần triển khai.

(3) Nội dung triển khai.

(4) Phòng chuyên môn trực thuộc Sở Công Thương.

(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu công văn về việc triển khai thực hiện các quy định về QLNN

Mẫu công văn về việc triển khai thực hiện các quy định về QLNN

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm