Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu công văn đăng ký cử cán bộ tham dự tập huấn

Công văn đăng ký cử cán bộ tham dự tập huấn
199

Công văn đăng ký cử cán bộ tham dự tập huấn

Mẫu công văn đăng ký về việc cử cán bộ tham dự tập huấn

Mẫu công văn đăng ký về việc cử cán bộ tham dự tập huấn là mẫu bản công văn được lập ra để đăng ký về việc cử cán bộ tham dự tập huấn. Mẫu công văn nêu rõ nội dung đăng ký… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu công văn triển khai các quy định về QLNN

Mẫu công văn đăng ký chương trình công tác

Mẫu công văn phối hợp công tác PCCC tại hội chợ

Nội dung cơ bản của mẫu công văn đăng ký về việc cử cán bộ tham dự tập huấn như sau:

UBND ………………

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ………………

V/v đăng ký cử cán bộ tham dự học/tập huấn …(1)….

……………, ngày…tháng…năm…

Kính gửi: …………(2)…….……..

Sở Công Thương nhận được …………………….(3)……………………; Sở Công Thương cử cán bộ của Sở tham gia lớp ………(1)….. như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Sở Công Thương gửi ………(2)…………..tổng hợp./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT, VP, ….(4)…..

GIÁM ĐỐC (5)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên lớp học.

(2) Cơ quan tổ chức lớp học.

(3) Văn bản, tên cơ quan tổ chức lớp học.

(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu công văn đăng ký về việc cử cán bộ tham dự tập huấn

Mẫu công văn đăng ký về việc cử cán bộ tham dự tập huấn

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm