Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
83

Điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu bản điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu bản điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ là mẫu bản điều chỉnh được lập ra để ghi chép về việc điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ. Mẫu nêu rõ nội dung điều chỉnh… Mẫu được ban hành theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu biên bản họp tổ thẩm định nội dung kinh phí đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ

Nội dung cơ bản của mẫu bản điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐIỀU CHỈNH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên đề tài:

2. Mã số:

3. Họ và tên, học vị, chức danh khoa học của chủ nhiệm đề tài:

4. Tổ chức chủ trì:

5. Nội dung điều chỉnh (giải trình lý do và nội dung thay đổi):

5.1. Điều chỉnh về thời gian thực hiện:

5.2. Điều chỉnh về chủ nhiệm đề tài:

5.3. Điều chỉnh về nội dung của đề tài:

5.4. Điều chỉnh về tiến độ thực hiện đề tài:

Ngày tháng năm
Tổ chức chủ trì
(ký, họ và tên, đóng dấu)

Ngày tháng năm
Chủ nhiệm đề tài
(ký, họ và tên)

Ngàythángnăm
Cơ quan chủ quản duyệt
TL. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Mẫu bản điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu bản điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm