Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu bản nhận xét thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Bản nhận xét thanh lý đề tài
50

Bản nhận xét thanh lý đề tài

Mẫu bản nhận xét về việc thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu bản nhận xét về việc thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ là mẫu bản nhận xét được lập ra để nhận xét về việc thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mẫu nêu rõ nội dung nhận xét thanh lý đề tài… Mẫu được ban hành theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu biên bản họp tổ thẩm định nội dung kinh phí đề tài khoa học và công nghệ

Nội dung cơ bản của mẫu bản nhận xét về việc thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ như sau:

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THANH LÝ
ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BẢN NHẬN XÉT THANH LÝ
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Họ tên thành viên Hội đồng:

2. Cơ quan công tác và địa chỉ liên hệ:

3. Tên đề tài, mã số:

4. Thời gian thực hiện:

5. Tổng kinh phí thực hiện đề tài:

6. Chủ nhiệm đề tài:

7. Tổ chức chủ trì:

8. Ngày họp:

9. Địa điểm:

10. Quyết định thành lập Hội đồng:

11. Nhận xét của thành viên Hội đồng:

– Về nội dung nghiên cứu đã thực hiện:

– Về sản phẩm đã có:

– Về kinh phí đã chi:

– Về nội dung nghiên cứu chưa thực hiện:

– Về kinh phí chưa sử dụng:

– Kiến nghị:

Ngàythángnăm

(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu bản nhận xét về việc thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu bản nhận xét về việc thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm