Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài
42

Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài

Mẫu biên bản về việc kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu biên bản về việc kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung kiểm tra… Mẫu được ban hành theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản họp tổ thẩm định nội dung kinh phí đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu phiếu nhận xét hồ sơ đăng ký tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên đề tài:

2. Mã số:

3. Thời gian thực hiện:

4. Kinh phí:

5. Chủ nhiệm đề tài:

6. Tổ chức chủ trì:

7. Danh sách thành viên đoàn kiểm tra:

8. Các nội dung và kết quả nghiên cứu đã đạt được:

9. Tình hình sử dụng kinh phí:

10. Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì:

11. Kết luận của đoàn kiểm tra:

Tổ chức chủ trì
(ký, họ tên, đóng dấu)

Chủ nhiệm đề tài
(ký, họ tên)

TM. Đoàn kiểm tra
(ký, họ tên)

Mẫu biên bản về việc kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu biên bản về việc kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm