Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn đề nghị hoạt động thông tin báo chí của văn phòng báo chí nước ngoài

Đơn đề nghị hoạt động thông tin báo chí
80

Đơn đề nghị hoạt động thông tin báo chí

Mẫu đơn xin hoạt động thông tin báo chí của văn phòng báo chí nước ngoài

Mẫu đơn xin hoạt động thông tin báo chí của văn phòng báo chí nước ngoài là mẫu đơn được lập ra để xin được hoạt động thông tin báo chí của văn phòng báo chí nước ngoài. Mẫu đơn nêu rõ nội dung hoạt động… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Cách viết thông cáo báo chí

Mẫu giấy phép xuất bản đặc san

Mẫu giấy phép xuất bản bản tin

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin hoạt động thông tin báo chí của văn phòng báo chí nước ngoài như sau:

Mẫu 04/BC-BNG
Form 04/BC-BNG

(Tên cơ quan báo chí nước ngoài)
(Name of the foreign media organisation)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ CỦA VĂN PHÒNG BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI
REQUEST FORM
FOR JOURNALISTIC ACTIVITIES BY THE FOREIGN MEDIA’S RESIDENT OFFICE

……………., ngày ….. tháng ….. năm …….
(dd/mm/yyyy)

Kính gửi:

To:

Văn phòng báo chí nước ngoài/Foreign media organisation: ………………………………

Địa chỉ/Address:…………………………………………………………………………………………….

Điện thoại/Tel:………………………… Fax:……………………….Email: …………………

I. Dự kiến chương trình hoạt động báo chí/Tentative program of journalistic activities:

1. Mục đích chương trình/Purpose(s):………………………………………………………………

2. Nội dung hoạt động/Content:……………………………………………………………………….

3. Thời gian thực hiện/Time:……………………………………………………………………………

4. Địa điểm hoạt động/Places:…………………………………………………………………………

5. Dự kiến câu hỏi phỏng vấn/Questions for interview:……………………………………….

6. Dự kiến phát hành/phát sóng/ Publication and broadcasting plan:

………………………………………………………………………………………………………………….

II. Thông tin về đoàn phóng viên/Details of media crew:

1. Họ và tên/Full name:…………………………………………………………………………………

Chức vụ/Title:………………………………………………………………………………………………

2. Họ và tên/Full name:…………………………………………………………………………………

Chức vụ/Title:………………………………………………………………………………………………

Các phóng viên cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.
The above mentioned correspondents hereby affirm to comply fully with Vietnamese laws and regulations.

Đại diện văn phòng báo chí nước ngoài
Representative of the foreign media’s resident office
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)
(Full name, signature and seal)

Mẫu đơn xin hoạt động thông tin báo chí của văn phòng báo chí nước ngoài

Mẫu đơn xin hoạt động thông tin báo chí của văn phòng báo chí nước ngoài

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm