Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam

Đơn đề nghị thành lập văn phòng báo chí thường trú
57

Đơn đề nghị thành lập văn phòng báo chí thường trú

Mẫu đơn xin thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam

Mẫu đơn xin thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam là mẫu đơn được lập ra để xin được thành lập văn phòng báo chí thường trú. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin về văn phòng báo chí thường trú… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị hoạt động báo chí tại Việt Nam

Cách viết thông cáo báo chí

Mẫu giấy phép xuất bản đặc san

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam như sau:

Mẫu 02/BC-BNG
Form 02/BC-BNG

(Tên cơ quan báo chí nước ngoài)
(Name of the foreign media organisation)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG BÁO CHÍ THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM
APPLICATION FORM FOR ESTABLISHING THE RESIDENT OFFICE
OF FOREIGN PRESS AGENCY IN VIET NAM

……………., ngày ….. tháng ….. năm …….
(dd/mm/yyyy)

Kính gửi:

Bộ Ngoại giao
Nước CHXHCN Việt Nam

To:

The Ministry of Foreign Affairs
Socialist Republic of Vietnam

1. Cơ quan/Organisation:………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ/Address:……………………………………………………………………………………….

3. Điện thoại/Tel:………………………….Fax:……………………….. Email:………….

4. Thông tin về cơ quan báo chí nước ngoài/Background information about the media organisation:

5. Cơ quan báo chí (tên cơ quan báo chí) …………………… cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
The foreign media organisation (name of the organization) ….. hereby affirm to comply fully with Vietnamese laws and regulations.

Đại diện có thẩm quyền của cơ quan báo chí nước ngoài
Authorized Representative of the applying organisation
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)
(Signature, full name and seal)

Mẫu đơn xin thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam

Mẫu đơn xin thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm