Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn đề nghị cử phóng viên thường trú tại Việt Nam

Đơn đề nghị cử phóng viên thường trú
64

Đơn đề nghị cử phóng viên thường trú

Mẫu đơn xin cử phóng viên thường trú tại Việt Nam

Mẫu đơn xin cử phóng viên thường trú tại Việt Nam là mẫu đơn được lập ra để xin được cử phóng viên thường trú tại Việt Nam. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đề nghị… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Cách viết thông cáo báo chí

Mẫu giấy phép xuất bản đặc san

Mẫu giấy phép hoạt động báo điện tử

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cử phóng viên thường trú tại Việt Nam như sau:

Mẫu 03/BC-BNG
Form 03/BC-BNG

(Tên cơ quan báo chí nước ngoài)
(Name of the foreign media organisation)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CỬ PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM
APPLICATION FORM
FOR ASSIGNING THE RESIDENT CORRESPONDENT TO VIET NAM

……………., ngày ….. tháng ….. năm …….
(dd/mm/yyyy)

Kính gửi:

Bộ Ngoại giao
Nước CHXHCN Việt Nam

To:

The Ministry of Foreign Affairs
Socialist Republic of Vietnam

1. Cơ quan báo chí/Media organisation:…………………………………………………………..

2. Địa chỉ/Address:………………………………………………………………………………………..

3. Điện thoại/Tel:………………………….Fax:……………………….. Email:……

4. Tên phóng viên thường trú được cử/Name of the assigned correspondent(s):

………………………………………………………………………………………………………………….

5. Cơ quan báo chí (tên cơ quan báo chí) …………… cam kết phóng viên thường trú tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
The foreign media organisation (name of the organization) ….. hereby affirms that the resident correspondent(s) will comply fully with Vietnamese laws and regulations.

Đại diện có thẩm quyền của cơ quan báo chí nước ngoài
(Authorized representative of the applying organisation)
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)
(Signature, full name, and seal)

Mẫu đơn xin cử phóng viên thường trú tại Việt Nam

Mẫu đơn xin cử phóng viên thường trú tại Việt Nam

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm