Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương

Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn
98

Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn

Mẫu dự kiến về kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương

Mẫu dự kiến về kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương là mẫu bản dự kiến được lập ra để dự kiến về kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương. Mẫu nêu rõ nội dung dự kiến kế hoạch đầu tư… Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu dự kiến cân đối nguồn thu, chi ngân sách

Mẫu dự kiến thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực

Mẫu dự kiến cân đối ngân sách địa phương

Nội dung cơ bản của mẫu dự kiến về kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương như sau:

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM…

(Dùng cho ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Kế hoạch năm N-1

Dự kiến kế hoạch đầu tư giai đoạn….

Dự toán năm N-1

Ước thực hiện năm N-1

Dự toán ngân sách năm N (3)

Dự kiến ngân sách năm N+1

Dự kiến ngân sách năm N+2

TỔNG SỐ

Trong đó:

Vốn trong nước

Vn nước ngoài

A

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Trong đó:

Vốn trong nước

Vn nước ngoài

I

CHI ĐẦU TƯ CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN (1)

1

Ngân sách cấp tỉnh (2)

Trong đó:

Vốn trong nước

Vn nước ngoài

a

Đu từ nguồn thu s dụng đt

b

Đu tư từ nguồn thu xổ s kiến thiết

c

Vốn cân đối địa phương theo tiêu chí, định mức

Bội chi/ bội thu NSĐP

2

Ngân sách huyện

Trong đó:

Vốn trong nước

Vn nước ngoài

Trong đó:

a

Đầu tư từ nguồn thu s dụng đất

b

Đu tư từ nguồn thu x s kiến thiết (nếu có)

c

Vốn cân đi địa phương theo tiêu chí, định mức

II

CHI ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

Trong đó:

Vốn trong nước

Vn nước ngoài

1

Các chương trình mục tiêu quốc gia

Trong đó:

Vốn trong nước

Vn nước ngoài

a

Chương trình mục tiêu quốc gia…

Trong đó:

Vốn trong nước

Vn nước ngoài

b

Chương trình mục tiêu quốc gia…

Phân loại như trên

2

Các chương trình mục tiêu….

Trong đó:

Vốn trong nước

Vn nước ngoài

a

Chương trình mục tiêu…

Trong đó:

Vốn trong nước

Vn nước ngoài

b

Chương trình mục tiêu…

Phân loại như trên

B

DỰ PHÒNG THEO LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

Ghi chú: (1) Chưa bao gồm chi đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu tại mục II.

(2) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) số bội thu ngân sách địa phương và chi trả nợ lãi (nếu có).

(3) Năm N là năm dự toán ngân sách; theo đó, các năm N-1, N+1 và N+2 là năm trước, năm sau và năm sau nữa của năm dự toán ngân sách.

Mẫu dự kiến về kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương

Mẫu dự kiến về kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm