Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đánh giá cân đối ngân sách địa phương

Đánh giá cân đối ngân sách
41

Đánh giá cân đối ngân sách

Mẫu đánh giá về cân đối ngân sách địa phương

Mẫu đánh giá về cân đối ngân sách địa phương là mẫu bản đánh giá được lập ra để đánh giá về việc cân đối ngân sách địa phương. Mẫu nêu rõ nội dung đánh giá… Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu dự kiến chi ngân sách cấp tỉnh

Mẫu dự kiến cân đối nguồn thu, chi ngân sách

Mẫu dự kiến thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực

Nội dung cơ bản của mẫu đánh giá về cân đối ngân sách địa phương như sau:

ĐÁNH GIÁ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM…

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung (1)

Dự toán năm…

Ước thực hiện năm…

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TNG NGUỒN THU NSĐP

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

1

Thu NSĐP hưởng 100%

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

II

Thu bổ sung t ngân sách cấp trên

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2

Thu bổ sung có mục tiêu

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyn sang

B

TNG CHI NSĐP

I

Tng chi cân đối NSĐP

1

Chi đầu tư phát triển

2

Chi thường xuyên

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

5

Dự phòng ngân sách

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi các chương trình mục tiêu

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

D

CHI TR NỢ GỐC CỦA NSĐP

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

I

Vay để bù đắp bội chi

II

Vay đ tr nợ gốc

Ghi chú: (1)Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả nợ lãi vay, thu – chi quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP, vay và chi trả nợ gốc.

Mẫu đánh giá về cân đối ngân sách địa phương

Mẫu đánh giá về cân đối ngân sách địa phương

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm