Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu dự kiến cân đối nguồn thu, chi ngân sách

Dự kiến cân đối thu, chi ngân sách
37

Dự kiến cân đối thu, chi ngân sách

Mẫu bản dự kiến cân đối nguồn thu, chi ngân sách

Mẫu bản dự kiến cân đối nguồn thu, chi ngân sách là mẫu bản dự kiến được lập ra để dự kiến về việc cân đối nguồn thu, chi ngân sách. Mẫu nêu rõ nội dung dự kiến cân đối… Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu dự kiến cân đối ngân sách địa phương

Mẫu kế hoạch tài chính ngân sách

Mẫu quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước

Nội dung cơ bản của mẫu bản dự kiến cân đối nguồn thu, chi ngân sách như sau:

DỰ KIẾN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN GIAI ĐOẠN 03 NĂM…

(Dùng cho ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán năm N-1

Ước thực hiện năm N-1

Dự toán ngân sách năm N (1)

Dự kiến ngân sách năm N+1

Dự kiến ngân sách năm N+2

A

B

1

2

3

4

5

A

NGÂN SÁCH CP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Thu bổ sung cân đối ngân sách

Thu bổ sung có mục tiêu

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

Chi bổ sung cân đối ngân sách

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Thu bổ sung cân đối ngân sách

Thu bổ sung có mục tiêu

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

Chi bổ sung cân đối ngân sách

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

Ghi chú: (1) Năm N là năm dự toán ngân sách; theo đó, các năm N-1, N+1 và N+2 là năm trước, năm sau và năm sau nữa của năm dự toán ngân sách.

Mẫu bản dự kiến cân đối nguồn thu, chi ngân sách

Mẫu bản dự kiến cân đối nguồn thu, chi ngân sách

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm