Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu dự toán chi ngân sách địa phương

Dự toán chi ngân sách địa phương
83

Dự toán chi ngân sách địa phương

Mẫu dự toán về việc chi ngân sách địa phương

Mẫu dự toán về việc chi ngân sách địa phương là mẫu bảng dự toán được lập ra để dự toán về việc chi ngân sách địa phương. Mẫu nêu rõ nội dung dự toán chi… Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu cân đối ngân sách địa phương

Mẫu đánh giá thực hiện chi ngân sách địa phương

Mẫu đánh giá thực hiện thu ngân sách nhà nước

Nội dung cơ bản của mẫu dự toán về việc chi ngân sách địa phương như sau:

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM…

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán năm…

Dự toán năm…

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TNG CHI NSĐP

A

CHI CÂN ĐI NSĐP

I

Chi đầu tư phát triển (1)

1

Chi đầu tư cho các dự án

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vn

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ s kiến thiết

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

Trong đó:

1

Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề

2

Chi khoa học và công nghệ (2)

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

V

Dự phòng ngân sách

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Ghi chú: (1) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) số bội thu ngân sách địa phương và chi trả nợ lãi (nếu có).

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

Mẫu dự toán về việc chi ngân sách địa phương

Mẫu dự toán về việc chi ngân sách địa phương

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm