Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu dự toán thu ngân sách nhà nước

Dự toán thu ngân sách nhà nước
99

Dự toán thu ngân sách nhà nước

Mẫu dự toán về việc thu ngân sách nhà nước

Mẫu dự toán về việc thu ngân sách nhà nước là mẫu bản dự toán được lập ra để dự toán về việc thu ngân sách nhà nước. Mẫu bản dự toán nêu rõ nội dung dự toán thu ngân sách… Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đánh giá thực hiện chi ngân sách địa phương

Mẫu đánh giá thực hiện thu ngân sách nhà nước

Mẫu đánh giá cân đối ngân sách địa phương

Nội dung cơ bản của mẫu dự toán về việc thu ngân sách nhà nước như sau:

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM…

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm…

Dự toán năm…

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TNG THU NSNN

I

Thu nội địa

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)

(Chi tiết theo sắc thuế)

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)

(Chi tiết theo sắc thuế)

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)

(Chi tiết theo sắc thuế)

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)

(Chi tiết theo sắc thuế)

5

Thuế thu nhập cá nhân

6

Thuế bảo vệ môi trường

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xut, kinh doanh trong nước

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khu

7

Lệ phí trước bạ

8

Thu phí, lệ phí

Phí và lệ phí trung ương

Phí và lệ phí tỉnh

Phí và lệ phí huyện

Phí và lệ phí xã, phường

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

12

Thu tiền sử dụng đất

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

(Chi tiết theo sắc thuế)

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

16

Thu khác ngân sách

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khu

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

2

Thuế xuất khẩu

3

Thuế nhập khẩu

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

5

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

6

Thu khác

IV

Thu viện trợ

Ghi chú:

(1) Doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý là doanh nghiệp do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

(2) Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý là doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

(3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là các doanh nghiệp mà phần vốn do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.

(4) Doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, trừ các doanh nghiệp nhà nước do trung ương, địa phương quản lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên.

(5) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách địa phương cấp huyện, xã không có thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước, chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước, thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Thu chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước chỉ áp dụng đối với thành phố Hà Nội.

Mẫu dự toán về việc thu ngân sách nhà nước

Mẫu dự toán về việc thu ngân sách nhà nước

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm