Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu PC18: Phương án chữa cháy của cơ quan Công an

Biểu mẫu Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy
50

Biểu mẫu Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy

Mẫu PC18: Phương án chữa cháy của cơ quan Công an ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

1. Phương án chữa cháy của cơ quan Công an là gì?

Phương án chữa cháy của cơ quan Công an là mẫu cần thiết phải lập để biện pháp chữa cháy khi có tình huống xấu xảy ra.

2. Mẫu PC18: Phương án chữa cháy của cơ quan Công an

Mẫu PC18: Phương án chữa cháy của cơ quan Công an

Mẫu số PC18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

……… (1)

……… (2)

Số (25):

Cấp phê duyệt phương án:(3)

PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA QUAN CÔNG AN

Tên cơ sở, khu dân cư:(4)………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………..

Điện thoại:………………………………….

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:………………………………….

Điện thoại:………………………………….

Cơ quan Công an được phân công thực hiện nhiệm vụ chữa cháy:………………………………….

Điện thoại: ………………………

I. ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY

II. VỊ TRÍ CƠ SỞ/KHU DÂN CƯ:(5)

………………………………………………

………………………………………………

III. GIAO THÔNG BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI:(6)

………………………………………………

………………………………………………

IV. NGUỒN NƯỚC PHỤC VỤ CHỮA CHÁY:(7)

TT

Nguồn nước

Trữ lượng (m3) hoặc lựu lượng (l/s)

Vị trí, khoảng cách nguồn nước

Những điểm cần lưu ý

I

Bên trong:

1

2

II

Bên ngoài:

1

2

V. TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM NGUY HIỂM VỀ CHÁY, N, ĐỘC:(8)

………………………………………………

………………………………………………

VI. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CHỮA CHÁY TẠI CHỖ:(9)

1. Tổ chức lực lượng:

………………………………………………

………………………………………………

2. Tổ chức thường trực chữa cháy:

………………………………………………

………………………………………………

VII. PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY TẠI CHỖ:(10)

………………………………………………

………………………………………………

B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÁY PHỨC TẠP NHẤT CÓ HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CỦA NHIỀU ĐƠN VỊ, CƠ QUAN, TỔ CHỨC THAM GIA

I. GIẢ ĐỊNH TÌNH HUỐNG CHÁY PHỨC TẠP NHÂT:(11)

………………………………………………

………………………………………………

II. CHIẾN THUẬT CHỮA CHÁY:(12)

………………………………………………

………………………………………………

III. TÍNH TOÁN LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY:(13)

………………………………………………

………………………………………………

IV. LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN DỰ KIẾN HUY ĐỘNG:(14)

TT

Đơn vị được huy động

Điện thoại

Số người được huy động

Số lượng, chủng loại phương tiện được huy động

Ghi chú

V. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CHỮA CHÁY:

1. Nhiệm vụ của lực lượng tại chỗ:(15)

………………………………………………

………………………………………………

2. Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy:(16)

………………………………………………

………………………………………………

3. Nhiệm vụ của các lực lượng khác:(17)

………………………………………………

………………………………………………

VI. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY:(18)

C. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY ĐẶC TRƯNG19)

I. TÌNH HUỐNG 1:

………………………………………………

………………………………………………

II. TÌNH HUỐNG 2:

………………………………………………

………………………………………………

III. TÌNH HUỐNG…

………………………………………………

………………………………………………

IV. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (20)

Ngày, tháng, năm

Nội dung bổ sung, chỉnh lý

Người xây dựng phương án ký

Chỉ huy đơn vị xây dựng phương án ký

Đ. THEO DÕI HỌC VÀ THC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (21)

Ngày, tháng, năm

Nội dung, hình thức học tập, thực tập

Tình huống cháy giả định

Số người, phương tiện tham gia

Nhận xét, đánh giá kết quả

, ngày…. tháng…. năm

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN

(22)….
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

, ngày…. tháng…. năm…

CHỈ HUY ĐƠN VỊ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

(23)….

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu có)

NGƯỜI TRỰC TIẾP/
CHỦ TRÌ XÂY DNG
PHƯƠNG ÁN

(24)….

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng
dấu nếu có)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm