Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu PC19: Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

Biểu mẫu Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy
42

Biểu mẫu Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy

Mẫu PC19: Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

1. Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở là gì?

Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở là văn bản được cá nhân/tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét phê duyệt đề án/phương án phòng cháy chữa cháy tại cơ sở; Chủ thể có thẩm quyền thực hiện là phòng cảnh sát phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

2. Mẫu PC19: Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

Mẫu PC19: Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

Mẫu số PC19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

ĐỀ NGHỊ

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA SỞ

Kính gửi: ……(1)……

Tên tôi là:……………………………………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ……………………………cấp ngày: ……tháng năm……..

Điện thoại:…………………………… Email:……………………………

Chức vụ:……………………………

Đại diện cơ sở/khu dân cư/chủ phương tiện:……………………………

Địa chỉ:……………………………

Điện thoại: ……………………………Email:……………………………

Đề nghị (1) phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở đối với: …..(3)….

….., ngày….tháng….năm ….

……(2)……

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

(1) Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tiếp nhận hồ sơ;

(2) Quyền hạn, chức vụ của người ký;

(3) Tên cơ sở/khu dân cư/phương tiện.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm