Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu PC17: Phương án chữa cháy của cơ sở

Biểu mẫu Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy
70

Biểu mẫu Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy

Mẫu phương án chữa cháy của cơ sở sử dụng cho các cơ sở có trách nhiệm lập phương án chữa cháy. Mẫu ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

1. Mẫu phương án phòng cháy chữa cháy của cơ sở là gì?

Trong quá trình xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy, một trong những loại giấy tờ không thể thiếu đó là phương án phòng cháy chữa cháy của cơ sở. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập phương án phòng cháy chữa cháy và được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

2. Mẫu PC17: Phương án chữa cháy của cơ sở

Mẫu PC17: Phương án chữa cháy của cơ sở

Mẫu số PC17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Số (17): ……

PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA SỞ

Tên cơ sở/khu dân cư/phương tiện giao thông cơ giới:(1)………………………………………

Địa chỉ/Biển kiểm soát:………………………………

Điện thoại:………………………………

Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp:………………………………

Điện thoại:………………………………

Cơ quan Công an được phân công thực hiện nhiệm vụ chữa cháy:………………………………

Điện thoại:………………………………

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ(2)

A. ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY

1. VỊ TRÍ CƠ SỞ/KHU DÂN CƯ:(3)

…………………………………………………

…………………………………………………

– Phía Đông giáp:…………………….

– Phía Tây giáp:…………………….

– Phía Nam giáp: .…………………….

– Phía Bắc giáp:…………………….

2. GIAO THÔNG PHỤC VỤ CHỮA CHÁY:(4)

…………………………………………………

III. NGUỒN NƯỚC PHỤC VỤ CHỮA CHÁY:(5)

TT

Nguồn nước

Trữ lượng (m3) hoặc lưu lượng (1/s)

Vị trí, khoảng cách nguồn nước

Những điểm cần lưu ý

I

Bên trong:

1

2

II

Bên ngoài:

1

2

IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ SỞ/KHU DÂN CƯ/PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG:

– Đặc điểm kiến trúc xây dựng (Số tầng, diện tích mặt bằng, kết cấu xây dựng) của các hạng mục, công trình trong cơ sở/phương tiện giao thông cơ giới.

– Tính chất hoạt động, công năng sử dụng của các hạng mục, công trình (Đối với phương án chữa cháy của khu dân cư không nêu nội dung này).

– Số người thường xuyên có mặt tại cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới (Đối với phương án chữa cháy của khu dân cư không nêu nội dung này).

V. TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂMNGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ, ĐỘC:(6)

…………………………………………………

…………………………………………………

VI. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CHỮA CHÁY TẠI CHỖ:

1. Tổ chức lực lượng:(7)

– Đội (tổ) PCCC cơ sở/dân phòng: Có được thành lập hay không?

– Số lượng đội viên: …. người. Được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC ….người.

– Họ và tên người chỉ huy đội PCCC cơ sở/dân phòng: ….. số điện thoại:

2. Tổ chức thường trực chữa cháy:

– Số người thường trực trong giờ làm việc: người.

– Số người thường trực ngoài giờ làm việc: người.

VII. PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY TẠI CH:(8)

STT

Chủng loại phương tiện chữa cháy

Đơn vị tính

Số lượng

Vị trí bố trí

Ghi chú

1

Xe chữa cháy

chiếc

2

Máy bơm chữa cháy ….

chiếc

3

Bình bột chữa cháy ….

chiếc

4

Bình khí CO2 chữa cháy….

chiếc

5

Chất tạo bọt chữa cháy ….

lít

B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY

I. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÁY PHỨC TẠP NHẤT:

1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất:(9)

…………………………………………………

…………………………………………………

2. Tổ chức triển khai chữa cháy: (10)

…………………………………………………

…………………………………………………

3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy: (11)

II. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG CHÁY ĐẶC TRƯNG: (12)

1. Tình huống 1:

…………………………………………………

…………………………………………………

2. Tình huống 2:

…………………………………………………

…………………………………………………

3. Tình huống …

…………………………………………………

…………………………………………………

C. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY(13)

TT

Ngày, tháng, năm

Nội dung bổ sung, chỉnh lý

Người xây dựng phương án ký

Người phê duyệt phương án ký

I. THEO DÕI HỌC VÀ THC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY(14)

Ngày, tháng, năm

Nội dung, hình thức học tập, thực tập

Tình huống cháy giả định

Số người, phương tiện tham gia

Kết quả (đạt/không đạt)

…., ngày ….tháng…năm…

NGƯỜI PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN

…. (15) ….

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

…, ngày…tháng…năm….

NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
…. (16) ….

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm