Biểu mẫuBiểu mẫu trực tuyến

Mẫu thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại theo Nghị định 124
34

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại theo Nghị định 124

Mẫu thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của Bộ Công an là gì? Mẫu thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của Bộ Công an là gì?

Mẫu thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của à mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, lý do không thụ lý…

2. Mẫu thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP

Mẫu thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

………….(1)…………

…………..(2)…………

________

Số: …/TB-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

……,ngày … tháng … năm…..

THÔNG BÁO

Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

___________

Kính gửi: (3)

Ngày … tháng … năm …, …(2)… đã nhận được đơn khiếu nại của ….(3)

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……………………….. , ngày cấp……………….. , nơi cấp: (4)

Khiếu nại về việc……………………………………………………………………………………… (5)

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Điều 11 của Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011, cơ quan chức năng nhận thấy, đơn khiếu nại của …(3)… không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết vì lý do sau đây:.. .(6)

Vậy thông báo để… (3)… được biết./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– ….(7)….;

– ….(8)….;

– Lưu: VT, hồ sơ.

CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (2)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại.

(3) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức, người đại diện, người được ủy quyền khiếu nại).

(4) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(5) Tóm tắt nội dung khiếu nại.

(6) Lý do của việc không thụ lý giải quyết khiếu nại.

(7) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan

(8) Tên cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

3. Mẫu thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại theo Thông tư 60/2014/TT-BCA

………………(1)
.…………..(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số:…./TB-(…3)

………(4), ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO
Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

Kính gửi: ……………………………………(5)

Địa chỉ: ………………………………………..

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 68/2013/TT-BCA ngày 26/12/2013 Hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân,

Sau khi xem xét nội dung đơn đề ngày…../…../…..của ………………..(5) khiếu nại về (6) ………………………………………………………………………..

(2)…………………………nhận thấy đơn không đủ điều kiện và không được thụ lý giải quyết vì:

(7)……………………………………………………………………………

Xin thông báo để ông/bà/cơ quan/đơn vị/tổ chức biết./.

Nơi nhận:

– …..

– Lưu: ….

………………………(8)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm