Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THPT

Phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy cấp THPT
35

Phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy cấp THPT

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THPT là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá về tiết dạy, giờ dạy dự giờ cấp THPT. Mẫu phiếu đánh giá nêu rõ thông tin giáo viên dạy, thời gian và địa điểm dạy, nội dung bài học, thông tin về giáo viên dự giờ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THPT tại đây.

1. Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THPT số 1

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ …………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY, CHỦ ĐỀ DẠY HỌC BẬC TRUNG HỌC

Họ và tên giáo viên dạy: ………………………………………………………………………………………………………..

Trường: ………………………………………………………. Lớp:………………………………….

Môn: ………………………. Tên bài (chủ đề):…………………………………………………………………………………

Thời gian: ……………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người dự: ………………………………………….. Chuyên môn: ……………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………………………..

Phần ghi nhận:

Nội dung hoạt động

Tiến trình hoạt động của GV, HS

Nhận xét, đánh giá, góp ý

Phần đánh giá

Nội dung

Tiêu chí

Đánh giá

Tốt

9-10

Khá

7-8

T.B

5-6

Yếu

3-4

Kém

1-2

1. Kế hoạch và tài liệu dạy học

(20 điểm)

1.1 Xác định đầy đủ, hợp lý mục tiêu, nội dung, phương pháp và các thiết bị dạy học trong kế hoạch dạy học.

1.2. Thiết kế rõ ràng, đầy đủ, hợp lý chuỗi hoạt động học của học sinh, phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy học.

2. Giáo viên tổ chức hoạt động học

(40 điểm)

2.1. Thực hiện sinh động việc chuyển giao nhiệm vụ học tập; tổ chức nội dung chuỗi hoạt động học đầy đủ, đúng kế hoạch.

2.2. Vận dụng hiệu quả, sinh động các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, xử lý linh hoạt các tình huống sư phạm.

2.3. Các kiến thức tổng hợp, kết luận được nêu lên chính xác, đầy đủ.

2.4. Thực hiện hợp lý, hiệu quả việc lồng ghép các thông tin, kiến thức thực tiễn, tích hợp.

3. Học sinh thực hiện hoạt động học

(40 điểm)

3.1. Học sinh tích cực, chủ động, hợp tác cùng nhau và cùng giáo viên trong thực hiện các hoạt động học tập.

3.2. Các đối tượng học sinh đều tham gia vào các hoạt động học, phù hợp với trình độ bản thân.

3.3. Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

3.4. Học sinh vận dụng được các kiến thức, kĩ năng, thái độ vào các luyện tập, tình huống cụ thể, thực tiễn cuộc sống.

Tổng điểm (Đ): …………………………………… Đánh giá chung: ……………………………

(Loại Giỏi: Đ ≥ 85, điểm mỗi tiêu chí (ĐTC) ≥ 6, Loại Khá: 65 ≤ Đ ≤ 84, ĐTC ≥ 5,

Loại Trung bình: 50 ≤ Đ ≤ 64, Chưa đạt yêu cầu: các trường hợp còn lại.)

Nhận xét chung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………., ngày ….. tháng ……năm …………

Người dự

2. Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THPT số 2

SỞ GD&ĐT …….
TRƯỜNG THPT …………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
—————————-

PHIẾU GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY BẬC TRUNG HỌC

Họ và tên người dạy: ………………………………………………………………………………………

Môn: ………………….. Tiết ………………. Tiết PPCT ……………. Ngày dạy ……………………

Tên bài học: ………………………………………………………………………………………………….

Lớp:………………………. Trường: ……………………………………………………………………….

Họ và tên người dự giờ: ………………………………………………….. Chuyên môn: …………..

Nội dung hoạt động Tiến trình hoạt động của GV, HS Nhận xét, đánh giá, góp ý

Đánh giá chung

– Người dự giờ nhận xét:

Những thành công của giờ dạy (Sự chuẩn bị kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức hoạt động học tập cho học sinh; kết quả hoạt động và học tập của học sinh):

……………………………………………………………………………………………………………………

Những hạn chế của tiết học cần lưu ý (Sự chuẩn bị kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức hoạt động học tập cho học sinh; kết quả hoạt động và học tập của học sinh):

……………………………………………………………………………………………………………………

Xếp loại giờ dạy:

– Ý kiến của giáo viên được đánh giá: …………………………………………………………………..

Nội dung Mục
T.chí
Tiêu chí Điểm Đánh giá
1. Kế hoạch
(giáo án) và
tài liệu
dạy học
(30 điểm)
1.1 Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. 5
1.2 Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, cách tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. 10
1.3 Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh. 10
1.4 Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh. 5
2 . Tổ chức
hoạt động
học tập cho
học sinh
(35 điểm)
2.1 Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập. 10
2.2 Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh. 10
2.3 Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 10
2.4 Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh. 5
3. Hoạt động của học sinh
(35 điểm)
3.1 Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong lớp. 5
3.2 Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. 10
3.3 Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 10
3.4 Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 10
Tổng điểm 100

* Xếp loại giờ dạy: Từng mục tiêu chí cho điểm nguyên không cho điểm lẻ.

– Loại Giỏi ≥ 80 điểm và các mục tiêu chí phải đạt 60% số điểm từng tiêu chí.

– Loại Khá từ 65 79 điểm và các mục tiêu chí phải đạt 50% số điểm từng tiêu chí.

– Loại Trung bình: từ 50 64 điểm.

– Loại Chưa đạt yêu cầu: dưới 50 điểm.

……………, ngày…tháng…năm…
Người được đánh giá
(Ký và ghi họ tên)
Người đánh giá
(Ký và ghi họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục – Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm