Biểu mẫuKhiếu nại - Tố cáo

Biên bản làm việc về xác minh nội dung khiếu nại

Mẫu biên bản xác minh đơn khiếu nại
60

Mẫu biên bản xác minh đơn khiếu nại

Biên bản làm việc về xác minh nội dung khiếu nại được ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Mời các bạn tham khảo.

1. Biên bản làm việc về xác minh nội dung khiếu nại là gì?

Biên bản làm việc về xác minh nội dung khiếu nại là mẫu dùng để xác minh lại các nội dung người dân khiếu nại. Mẫu gồm các thông tin: Người được giao nhiệm vụ xác minh, Người làm việc với người được giao nhiệm vụ xác minh, Nội dung làm việc…….

2. Biên bản làm việc về xác minh nội dung khiếu nại

Biên bản làm việc về xác minh nội dung khiếu nại

…………..(1)…………

…………..(2)…………

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về xác minh nội dung khiếu nại

___________

Vào hồi… giờ … ngày … tháng … năm……………… , tại……………………………………. (3);

Chúng tôi gồm:

1. Người được giao nhiệm vụ xác minh (người xác minh):…………………………………. (4)

2. Người làm việc với người được giao nhiệm vụ xác minh:………………………………. (5)

3. Nội dung làm việc:………………………………………………………………………………….. (6)

4. Kết quả làm việc:……………………………………………………………………………………. (7)

5. Những nội dung khác có liên quan:……………………………………………………………. (8)

Buổi làm việc kết thúc vào hồi… giờ … phút ngày… tháng…năm………………………….

Biên bản này đã được đọc cho những người làm việc cùng nghe, mọi người nhất trí với nội dung biên bản và xác nhận dưới đây.

Biên bản được lập thành … bản mỗi bên giữ 01 bản./.

NGƯỜI LÀM VIỆC VỚI

NGƯỜI XÁC MINH
……………… (9)………..

NGƯỜI XÁC MINH

(Chữ ký, dấu (nếu có))

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định xác minh hoặc trực tiếp tiến hành xác minh.

(2) Đoàn (Tổ) xác minh được thành lập (nếu có).

(3) Địa điểm làm việc.

(4) Họ tên, chức danh của người được giao nhiệm vụ xác minh.

(5) Ghi rõ họ tên, địa chi, số điện thoại liên hệ (nếu có) của người làm việc với người được giao nhiệm vụ xác minh như: người khiếu nại, người bị khiếu nại, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

(6) Các nội dung làm việc cụ thể.

(7) Kết quả làm việc đã đạt được, những nội dung đã thống nhất, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đề xuất, kiến nghị của các bên tham gia buổi làm việc.

(8) Những nội dung khác chưa được thể hiện ở (6), (7).

(9) Chữ ký (ghi rõ họ tên) hoặc điểm chỉ của những người cùng làm việc. Trong trường hợp có người không ký thì trong biên bản phải ghi rõ và đề nghị người làm chứng hoặc đại diện chính quyền địa phương ký vào biên bản.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm