Biểu mẫuThủ tục hành chính

Tờ khai đăng ký tàu cá

Mẫu tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản
60

Mẫu tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản

Bản in

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ, TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN

Tờ khai đăng ký tàu cá là biểu mẫu tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản. Sau đây là nội dung mẫu tờ khai 02.ĐKT được ban hành theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT, mời các bạn cùng tham khảo.

Mu số 02.ĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………………., ngày………tháng……...năm………..

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ, TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN

Kính gửi: ……………………………………………………………

Họ tên người đứng khai:

Thường trú tại:

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân số:

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản với nội dung sau:

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:

Tên tàu: ………………………………..; Công dụng (nghề):………………………………..….

Năm, nơi đóng: ………………………………………………………………………….………..

Cảng đăng ký: …………………………………………………………………………………….…

Thông số cơ bản của tàu (m): Lmax=………..; Bmax=…………; D=…………….

Ltk =…………..; Btk… =…………; d=………..…..

Vật liệu vỏ:……………………………………; Tổng dung tích (GT):…………………………………

Sức chở tối đa, tấn: ……………………………Số thuyền viên,người………………….………….

Nghề chính: ………………………………………Nghề kiêm:…………………………………………

Vùng hoạt động:……………………………..…………………………………………….……………..

TT

Ký hiệu máy

Số máy

Công suất định mức, KW

Vòng quay định mức, v/ph

Ghi chú

2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ)

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm