Bài thu hoạch, bài dự thi

Bài thu hoạch lớp nhận thức về Đảng 2022 mới nhất

13/10/2022 09:24 107

Anh/chị nhận thức thế nào về Đảng Cộng sản Việt Nam?

Vấn đề mà anh/chị tâm đắc nhất khi tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng?

13/10/2022 09:24 80

Bài thu hoạch vấn đề mà bạn tâm đắc nhất khi tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Bài thu hoạch về những điều Đảng viên không được làm 2022

13/10/2022 09:22 66

Bài thu hoạch Quy định số 37-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm

Bộ tranh vẽ tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng 2022

11/10/2022 19:22 64

Cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Đáp án thi tìm hiểu pháp luật về ATGT và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet Nghệ An 2022

02/10/2022 14:08 64

Đáp án cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông Nghệ An - TUẦN 1

Bài dự thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2022

29/09/2022 22:44 59

Thể lệ cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam