Bài thu hoạch, bài dự thi

Cuộc thi Khí tượng thủy văn trong em bài mẫu

10/01/2022 16:49 638

Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em” đã được phát động đến đông đảo các em học sinh bậc học trung học cơ sở và phổ thông trung học trên toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của học sinh về vai trò của khí tượng thủy văn trong đời sống. Sau […]

Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau 2021

25/12/2021 03:54 52

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Chỉ thị số 37-CT/TW của tỉnh Cà Mau

Đáp án tự luận an toàn giao thông lớp 5 năm 2021-2022

17/12/2021 19:19 438

Kể lại một sự cố giao thông mà em biết và cách ứng xử của những người xung quanh

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông

07/12/2021 14:38 97

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật về ATGT cho cán bộ, đoàn viên công đoàn

Bản liên hệ bản thân 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị 2022

30/11/2021 17:34 94

Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chính là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Chính vì vậy Đảng ta đã ý thức sâu sắc về vai trò của việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên cũng như của toàn xã […]

Đáp án thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai – Tuần 2

27/11/2021 12:03 68

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021

Bài phát biểu trong Hội nghị viên chức năm 2021 hay nhất

27/11/2021 11:57 50

Bài phát biểu tại Hội nghị công nhân viên chức