Điểm trúng tuyển năm 2017 của 20 ngành đào tạo bậc đại học, hệ chính quy cụ thể như sau:

Đối với các ngành (*), mức điểm trúng tuyển trên đã được quy về thang điểm 30 sau khi nhân hệ số 2 các môn quy định. Cụ thể cách tính như sau: Điểm TC = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (năng khiếu)*2)*3/4

+ Các ngành (*) có tổ hợp V00, V01, H02 môn Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2; các tổ hợp H03, H04, H05, H06 môn Vẽ năng khiếu nhân hệ số 2.

+ Ngành Ngôn ngữ Anh môn tiếng Anh nhân hệ số 2. 

-  Mức điểm trên dành cho thí sinh là học sinh phổ thông khu vực 3 (không ưu tiên đối tượng - khu vực).

-  Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm; giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Thí sinh đủ điểm trúng tuyển làm thủ tục nhập học và nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2017 về ĐH Văn Lang để xác nhận nhập học từ ngày 1-12/8.