Thuế - Kế toán - Kiểm toán

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Thông tư số 84/2008/TT-BTC

14/09/2021 11:42 112

Bản in CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh) Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ] [01] Kỳ tính thuế: Năm: ………………… [02] Họ và […]

BẢN GHI NHỚ V/v: Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân

14/09/2021 11:41 73

Căn cứ vào đề nghị/ thư mời của Cục thuế, Ông (Bà) đã đến Cục thuế ……………………. để được hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân. Nội dung hướng dẫn chi tiết như sau: I. Trách nhiệm của người nộp thuế. 1. Cá nhân có thu nhập chịu thuế phải tự […]

Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần

14/09/2021 11:37 125

Bản in Ví dụ : Ông A có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng đã trừ các khoản hiểm bắt buộc là 90 triệu đồng và ông A phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng ông không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. a) Thuế thu nhập cá […]

Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn

14/09/2021 11:24 93

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————— TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn) I. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN [01] Họ và tên:………………………………………….. [02] Mã số thuế: ……………………………………………. [03] Số CMND/hộ […]

Mẫu tờ khai thu nộp phí xăng dầu

14/09/2021 11:12 77

Bản in CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————– Tờ khai thu nộp phí xăng dầu [01] Kỳ tính thuế: Tháng…. năm ……….. [02] Người nộp thuế :…………………………………………………………………………. [03] Mã số thuế: ………………………………………………………………………………… [04] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………… [05] Quận/huyện: ………………. [06] Tỉnh/Thành phố: ………………………………. [07] […]