Đất đai - Nhà ở

Đặt cọc mua bán nhà đất thế nào để tránh rủi ro?

14/09/2021 11:49 32

Kinh nghiệm đặt cọc nhà đất để tránh rủi ro

Các hành vi bị cấm trong đấu thầu

06/09/2021 14:08 79

Quy định cấm tham gia đấu thầu

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

06/09/2021 12:51 69

Những lưu ý khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bảng giá đất tỉnh Đồng Tháp 2020

06/09/2021 10:34 74

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND Bảng giá đất 05 năm tỉnh Đồng Tháp

Tổng hợp các thông tư hướng dẫn nghị định 68/2019/NĐ-CP

06/09/2021 10:33 59

Bộ thông tư hướng dẫn về quản lý chi phí xây dựng