Biểu mẫuHợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Bản phụ lục hợp đồng thuê nhà mới nhất
32

Bản phụ lục hợp đồng thuê nhà mới nhất

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà là sẽ giúp các bạn bổ sung nội dung cũng như thêm mới các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà, giúp bản hợp đồng thuê nhà được kĩ càng và chi tiết hơn, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm các bên mà không cần phải làm lại nhiều lần, chỉnh sửa hợp đồng mất thời gian.

1. Phụ lục hợp đồng thuê nhà là gì?

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà bao gồm những thông tin về bên thuê và bên cho thuê nhà, nội dung hợp đồng thuê nhà đã ký kết, lý do và nội dung phụ lục bổ sung và các nội dung khác liên quan mà bạn cần quan tâm, tìm hiểu khi soạn thảo hợp đồng thuê nhà và phụ lục kèm theo để bảo vệ tối đa quyền lợi của mình.

2. Phụ lục hợp đồng thuê nhà số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (1) ………………………….ngày …./…./…..)

Hôm nay, ngày … tháng …. năm ……., tại ………………………… Chúng tôi gồm:

BÊN (2): (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: …………………………………. Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: …………………… do …………………………. cấp ngày …………………….

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Bà: …………………………………. Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: …………………… do ……………………………… cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………….

BÊN (2): (Sau đây gọi tắt là Bên B) CÔNG TY …………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………, do Sở Kế hoạch và Đầu tư ………..……….. cấp, đăng ký lần đầu ngày …………. đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày…………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….…………….

Đại diện bởi ông/bà: …………………. Chức vụ: ……………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………….. cấp ngày ………………..

Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng ……………. ký ngày …./…../….. (Sau đây gọi là Hợp đồng ………………) như sau:

Điều 1: Sửa đổi vào Khoản … Điều ….. của Hợp đồng …… như sau:

Từ: “………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….”

Thành: “……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….”

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng ………………….. ngày …/…/…… giữ nguyên, không thay đổi như Hợp đồng ………………………….

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………………………….. mà hai bên đã ký kết ngày…./…./…..

Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

Phụ lục Hợp đồng được lập thành ……(……) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm bằng chứng.

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Phụ lục hợp đồng thuê nhà số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
– – – – – – – – – – – o0o- – – – – – – – – –

……………., ngày …. tháng …. năm …………

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số……………..

– Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ….., tháng ….., năm……….

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A): [BÊN THUÊ NHÀ]

CÔNG TY……………………………………………………………………………………………………..

Đại diện: Ông…………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: +84…………………………………….. Fax: +84………………………………………….

Mã số thuế…………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:………………………………………………………………………………………………….

Tại chi nhánh ngân hàng:…………………………………………………………………………………..

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B): [BÊN CHO THUÊ NHÀ]

CÔNG TY……………………………………………………………………………………………………….

Đại diện: Ông…………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: +84 …………………………………….. Fax: +84…………………………………………….

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………………

Tại chi nhánh ngân hàng:…………………………………………………………………………………….

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số……. về …………………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày…..tháng…..năm……..cụ thể như sau:

1…………………………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………………………….

4……………………………………………………………………………………………………………………

5. Điều khoản chung:

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số

5.2 PL HĐ được lập thành ………. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……… bản

5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số………………và có giá trị kể từ ngày ký………

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ, tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm