Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu sổ tổng phụ trách đội

Sổ tổng phụ trách đội
61

Sổ tổng phụ trách đội

Mẫu sổ tổng phụ trách đội là mẫu sổ dùng cho tổng phụ trách liên đội ghi lại những hoạt động trong một năm học của các chi đội, bao gồm về các hoạt động học tập, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao của các tháng trong năm, những danh hiệu mà các liên đội, đội viên đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ tổng phụ trách đội tại đây.

1. Mẫu bìa sổ tổng phụ trách đội

Mẫu bìa sổ tổng phụ trách đội

2. Nội dung sổ tổng phụ trách đội

SỔ TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

KẾ HOẠCH ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Năm học 20….. – 20…..

I – Số lượng

– Tổng số chi đội:…………………………………………..

– Tổng số đội viên:…………………………………………

Trong đó: + Nam:…………………………………………

+ Nữ:…………………………………………

– Tổng số chi đoàn học sinh:………………………..

– Tổng số chi đoàn giáo viên:……………………….

– Tổng số đoàn viên là giáo viên:………………….

Trong đó: + Nam:…………………………………………

+ Nữ:…………………………………………

– Số đoàn viên là học sinh:…………………………….

– Tổng số thanh niên:…………………………………….

Trong đó: + Nam:………………………………………

+ Nữ:……………………………………….

II – Chất lượng (Theo đánh giá công tác đội năm học 20…. – 20….)

1. Số chi đội mạnh:…………………………………..

– Gồm những chi đội:………………………………..

2. Số chi đội còn yếu:……………………………….

Tổng số đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ:……..

TIÊU CHUẨN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA
NĂM HỌC 20… – 20…
*****************

A. Danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”:

I. Cấp Liên đội: gồm 5 tiêu chuẩn

II. Cấp quận, huyện, thị xã:

Là những cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc cấp Liên đội, xếp loại đạo đức tốt, xếp loại học lực khá trở lên; thực hiên chương trình rèn luyện Đội viên, đạt từ 5 chuyên hiệu trở lên hoặc thực hiện và được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên Thiếu niên Tiền phong theo độ tuổi.

III. Cấp tỉnh, thành phố:

Là những cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc cấp quận, huyện, thị xã, xếp loại đạo đức tốt, xếp loại học lực Giỏi hoặc đạt giải trong các kì thi học sinh giỏi từ cấp quận/huyện, tỉnh/thành phố trở lên; được công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện Đội viên theo hạng tuổi hoặc thực hiện và được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên Thiếu niên Tiền phong theo độ tuổi.

B. Tiêu chuẩn danh hiệu “Chi đội mạnh”. 5 tiêu chuẩn

C. Tiêu chuẩn danh hiệu “Liên đội vững mạnh xuất sắc”

* Liên đội mạnh cấp quận/ huyện: gồm 5 tiêu chuẩn

B. Danh hiệu Liên đội cấp tỉnh, thành phố:

Là những liên đội xuất sắc trong số Liên đội mạnh cấp huyện, có từ 70% chi đội trở lên đạt danh hiệu “Chi đội mạnh”

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG ……………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
Số: ……………………… ………….., ngày….tháng…..năm….

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi

Năm học 20….. – 20……

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

II. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:

– Nhà trường, hội đồng xã, huyện (b/c);

– 18 chi đôi, lớp nhi đồng trong trường;

– Lưu VP Liên đội.

TM. LIÊN ĐỘI
TỔNG PHỤ TRÁCH

Mời các bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin mẫu sổ tổng phụ trách đội

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm