100 câu hỏi trắc khách quan lớp 12 sẽ cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quát về toàn bộ những phần kiến thức đã học để tự đánh giá được khả năng kiến thức của mình từ đó có những phương án ôn luyện hiệu quả hơn. 

ĐỢI CHÚT BẠN MUỐN THAM GIA KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 CHỨ

 

Câu 1: Ngành chăn nuôi của nước ta chủ yếu phát triển theo lối:

A. Du mục                       B. Hộ gia đình                 C. Quảng canh                D. Chuyên canh

Câu 2: Giải pháp nào hợp lý nhất để tạo sự cân đối dân cư:

A. Phân bố lại dân cư giữa các vùng, miền và các ngành.

B. Tiến hành đô thị hoá nông thôn.

C. Di cư từ đồng bằng lên miền núi.

D. Giảm tỷ lệ sinh ở những vùng đông dân.

Câu 3: Diện tích rừng ở Việt Nam năm 1990 là:

A. 9 triệu ha                     B. 14 triệu ha                   C. 9,5 triệu ha                  D. 10 triệu ha

Câu 4: ở khu vực trung du và miền núi, hoạt động công nghiệp bị hạn chế là do:

A. Kết cấu hạ tầng chưa phát triển, thiếu sự đồng bộ của các yếu tố hình thành.

B. Thường xuyên xảy ra thiên tai.

C. Nguồn nhân lực có trình độ còn hạn chế.

D. Chưa có chính sách đầu tư thích hợp.

Câu 5: Nơi có diện tích chè lớn nhất nước ta là:

A. Trung du của Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên      B. Trung du miền núi phía Bắc.

C. Duyên Hải miền Trung                                       D. Đà Lạt

Câu 6: Trong việc sử dụng đất ở đồng bằng sông Hồng thì quan trọng nhất là vấn đề:

A. Quy hoạch lại diện tích đất thổ cư.                    B. Cải tạo diện tích đất hoang hoá.

C. Thâm canh tăng vụ.                                            D. Tận dụng các diện tích mặt nước.

Câu 7: Mật độ dân số trung bình của đồng bằng sông Hồng năm 1993 là:

A. 100 người   B. 1104 người C. 1120 người D. 1500 người

Dowload toàn bộ tài liệu tại: Tại đây