Phổ biến Pháp luật

11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT từ xa trình độ đại học

43

Tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo đại học từ xa 2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT ngày 09/10/2020 quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) từ xa trình độ đại học.

Theo đó, có 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT từ xa trình độ đại học:

– Tiêu chuẩn 1 về mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

– Tiêu chuẩn 2 về bản mô tả, cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo.

– Tiêu chuẩn 3 về hoạt động dạy và học.

– Tiêu chuẩn 4 về hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học.

– Tiêu chuẩn 5 về đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên.

– Tiêu chuẩn 6 về đội ngũ nhân viên.

– Tiêu chuẩn 7 về người học và hoạt động hỗ trợ người học.

– Tiêu chuẩn 8 về cơ sở hạ tầng công nghệ, trang thiết bị và học liệu.

– Tiêu chuẩn 9 về quản lý triển khai chương trình đào tạo.

– Tiêu chuẩn 10 về việc bảo đảm và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo.

– Tiêu chuẩn 11 về kết quả đầu ra.

Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 25/11/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm