Câu 1: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
A. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng

B. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng
C. mà không chịu ngoại lực tác dụng

D. với tần số bằng tần số dao động riêng

Câu 2: Để duy trì dao động cho một cơ hệ ta phải
A. làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát

B. tác dụng vào nó một lực không đổi theo thời gian

C. tác dụng lên hệ một ngoại lực tuần hoàn

D. cho hệ dao động với biên độ nhỏ để giảm ma sát
Câu 3: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí can bằng) thì:
A. Động năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên
B. Động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại.
C. Khi vật ở v trí cân bằng thì thế năng của vật bằng cơ năng.
D. Khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu.
Xem thêm tại: https://goo.gl/SNLSbB