Năm nay là năm đầu tiên Bộ Giáo dục đưa môn Địa Lí thành một trong những môn thi trắc nghiệm của kỳ thi THPT quốc gia. Nên chắc hẳn các thầy cô và các em học sinh còn nhiều thắc mắc  về đề thi. Thiquocgia xin giới thiệu đến các em một số dạng câu hỏi phần biểu đồ có thể xuất hiện trong bài thi. Mời các em cùng tham khảo qua bài viết sau đây nhé:

Một số câu hỏi trong tài liệu:

Cho bảng số liệu sau:

Tỉ suất sinh và tỉ suất tử ở nước ta giai đoạn 1979 – 2006 (‰)

Năm

1979

1989

1999

2006

Tỉ suất sinh

32.2

31.3

23.6

19.0

Tỉ suất tử

7.2

8.4

7.3

5.0

Trả lời từ câu 5 dến câu 8:

Câu 5. Biểu đồ thích hợp nhất cho bảng số liệu trên là:

 1. Biểu đồ kết hợp
 2. Biểu đồ tròn
 3. Biểu đồ cột
 4. Biểu đồ đường

Câu 6. Nhận xét nào sai trong các nhận xét sau:

 1. Tỉ suất sinh và tỉ suất tử đều giảm
 2. Tỉ suất sinh giảm nhanh hơn tỉ suất tử
 3. Gia tăng dân số tự nhiên đã giảm đáng kể nhưng vẫn còn cao (trên 1%)
 4. Gia tăng dân số tự nhiên không có sự khác nhiều nhau giữa các giai đoạn

Câu 7. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (‰) được tính bằng:

 1. Tích giữ tỉ suất sinh và tỉ suất tử
 2. Hiệu giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử
 3. Hiệu giữa tỉ suất tử và tỉ suất sinh
 4. Thương giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử

Câu 8. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của nước ta đã giảm nhưng dân số nước ta vẫn tăng, vì:

 1. Mỗi năm nước ta có hơn 1 triệu lao động bổ sung
 2. Quy mô dân số nước ta lớn
 3. Tỉ lệ trẻ sinh ra nhiều
 4. Câu B + C đúng

Tải tài liệu trong file đính kèm dưới đây: