Biểu mẫuViệc làm - Nhân sự

Bảng tiêu chí đánh giá nhân viên

Mẫu tiêu chí đánh giá nhân viên
60

Mẫu tiêu chí đánh giá nhân viên

Bảng tiêu chí đánh giá nhân viên

Nhằm đánh giá chính xác công việc thực hiện mỗi CNV của công ty, BGĐ quy định việc đánh giá thực hiện công việc như sau:

1. Thời gian đánh giá: Thực hiện hàng tuần, vào cuối tuần. Cuối tháng sẽ tiến hành tổng hợp để tính điểm đánh giá của từng nhân viên.

2. Hình thức đánh giá: việc đánh giá thực hiện bằng biễu mẫu kèm theo quy định này. Việc đánh giá do Trưởng bộ phận thực hiện.

3. Nội dung đánh giá:

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm

1-3

3-5

5-6.5

6.5-8

8-10

Chất lượng công việc

Không đảm bảo theo yêu cầu 3 lần trở lên/tháng hoặc 1-2 lần nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty.

Không đảm bảo theo yêu cầu 1- 2 lần/tháng.

Đảm bảo theo đúng yêu cầu

Đảm bảo công việc có chất lượng tốt, được khách hàng, đồng nghiệm đánh giá cao.

Hoàn thành công việc với chất lượng tốt, đem lại giá trị cao cho công ty.

Thời gian hoàn thành công việc

Không hoàn thành công việc không đúng thời hạn 3 lần trở lên/tháng Hoặc không hoàn thành 1-2 lần/tháng, nhưng ảnh hưởng nghiệm trọng.

Không hoàn thành công việc không đúng thời hạn 1 – 2 lần/tháng

Hoàn thành công việc đúng thời hạn

Hoàn thành công việc trước thời hạn

Hoàn thành công việc trước thời hạn, việc hoàn thành trước thời hạn mang lại giá trị cao cho cty.

Cải tiến

0 tính

0 tính

Mặc định được 5 điểm, nếu có cải tiến nhỏ

Có cải tiến, quy giá trị lớn hơn 1 triệu hoặc có giá trị

Cải tiến có giá trị lớn hơn 5 triệu.

Quy định

Vi phạm quy định ở mức nghiêm trong, 2 lần/tháng

Vi phạm quy định ở mức nghiêm trong, 1 lần/tháng. Hoặc Vi phạm quy định không nghiệm trọng 2 lần trở lên /tháng

Vi phạm quy định không nghiệm trọng 1 lần/tháng

Không vi phạm

Không vi phạm + phát hiện ra vi phạm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG……..NĂM………

Stt

Họ tên

Chất lượng

Thời gian

Cải tiến

Quy định

Tổng điểm

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Ghi chú:

Ngày…. tháng……năm….

Phòng Nhân sự

Trưởng bộ phận

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm