Biểu mẫuHợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô

Biểu mẫu thanh lý hợp đồng thuê xe
38

Biểu mẫu thanh lý hợp đồng thuê xe

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô được lập dựa theo một số Bộ luật ban hành và hợp đồng thuê xe ô tô có liên quan được Hoatieu.vn tổng hợp, cập nhật và gửi đến các bạn mẫu hợp đồng thanh lý thuê xe ô tô, giúp các bạn có thể tham khảo những mẫu văn bản, hợp đồng mới, cụ thể và chính xác nhất. Mời các bạn nghiên cứu.

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe tô khi lập các bạn cần chú ý nêu rõ thời gian và địa điểm diễn ra việc thanh toán hợp đồng thuê xe. Biên bản thanh lý hợp đồng sẽ đề cập đến đại diện bên A (người thuê xe) và đại diện bên B (chủ xe) kèm thông tin về tên tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô có hiệu lực kể từ ngày ký và tương đương với việc hợp đồng thuê xe đã ký trước đó không còn giá trị sử dụng. Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ một bản. Mời các bạn tham khảo mẫu hợp đồng thanh lý dưới đây.

1. Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

Số: …

– Căn cứ tình hình thực hiện hợp đồng vận chuyển số … ký ngày .. giữa … và Công ty …;

– Căn cứ Biên bản xác nhận sử dụng dịch vụ ngày …;

Hôm nay, ngày tháng … năm 2020, chúng tôi gồm có:

Bên A: ………………………….

Đại diện: ………………. – Chức vụ: ……………………

Địa chỉ: ……………… – ĐT: ……………….

Mã số thuế: …………………..

Tài khoản: ……………. – tại: ……………………..

Bên B: …………………………

Đại diện: ……………. – Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: ……………….

Mã số thuế: ……………………

Tên đơn vị hưởng: ……………………..

Số tài khoản: ………………….

Tại: …………………….

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh lý hợp đồng vận chuyển số … ký ngày ………. phục vụ cho “…” của bên A như sau:

Điều 1: Nội dung thanh lý hợp đồng

Bên B đã hoàn thành việc vận chuyển khách phục vụ Hội thảo khoa học “…” cho bên A, nội dung cụ thể như sau:

STT Nội dung dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá (VND) Thành tiền (VND)

1 Xe du lịch đón đưa đại biểu chuyến:

+ Hà Nội – Thanh Hóa – Ninh Bình – Nghệ An – Quảng Ninh – Hải Phòng ngày …

+ Thanh Hóa – Hà Nội ngày … Số lượng xe: 02 28.480.000

Tổng tiền 28.480.000

(Bằng chữ: hai tám triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng)

– Giá trên đã bao gồm thuế, phí liên quan.

– Thời gian sử dụng xe: 22-24/7/2020.

– Giá trị Hợp đồng: 28.480.000đồng (Bằng chữ: hai tám triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng chẵn).

Điều 2: Thanh toán

2.1. Giá trị thanh lý: 28.480.000 đồng

Đã đặt cọc: 0 đồng

Số tiền bên A phải thanh toán cho bên B: 28.480.000 đồng

Bằng chữ: mười tám triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng chẵn./.

2.2. Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Điều 3: Điều khoản chung

Sau khi bên A nhận được đầy đủ chứng từ thanh toán hợp lệ của Bên B cung cấp và Bên A thanh toán 100% số tiền theo giá trị biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng ở Điều 2 thì hợp đồng số … hoàn toàn được thanh lý và hết hiệu lực.

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng lập thành 05 bản, có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 04 bản, bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN A / ĐẠI DIỆN BÊN B

2. Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

……………., ngày …tháng….năm……..

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ XE Ô TÔ

Căn cứ vào hợp đồng thuê xe số ………………………..tại …………………….Chúng tôi gồm:

I/ Đại diện bên A (Bên thuê xe)

Bên thuê xe [Tên công ty/trung tâm/ cơ sở thuê xe]:…………………………………………………

Đại diện là Ông/Bà …………………………………………Chức vụ:……………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………..Fax:……………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………….Tại Ngân hàng:………………………………………………….

II/ Đại diện bên B (Chủ xe/Cho thuê xe)

Bên cho thuê xe [Tên công ty/trung tâm/ cơ sở cho thuê xe]:……………………………………….

Đại diện là Ông/Bà:………………………………………..Chức vụ:……………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………… Fax:………………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:……………………………… Tại Ngân hàng:……………………………………………….

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng thuê xe với nội dung sau:

Thanh lý hợp đồng thuê xe:…………………………………………………………………………………

Biển kiểm soát:………………………………………………………………………………………………..

Bên A đã thanh toán đầy đủ số tiền:……………………………………………………………………..

Bên B đã phục vụ đầy đủ, nhiệt tình và đã nhận đủ số tiền:……………………………………….

Thanh lý hợp đồng thuê xe có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm