Tin tuyển sinh

Biên soạn tài liệu ôn tập thi THPT quốc gia năm 2020

177

Sở GD&ĐT Gia Lai lưu ý các trường phổ thông trực thuộc Sở về việc tổ chức dạy học lớp 12 học kỳ II năm học 2019-2020. Trong đó có nội dung biên soạn tài liệu ôn tập thi THPT quốc gia năm 2020. Nội dung tài liệu phải được hiệu trưởng nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

Về nội dung này, Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh; hoàn thành chương trình giáo dục phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học, nghiêm cấm việc cắt xén chương trình;

Thực hiện nghiêm túc việc ra đề kiểm tra theo Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT. Chỉ đạo và tăng cường kiểm tra việc thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh từng học kỳ và cả năm học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, đảm bảo trung thực, khách quan; thực hiện tốt việc quản lý kết quả học tập của học sinh qua sổ điểm điện tử, học bạ điện tử.

Chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên dạy các môn thi THPT quốc gia đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập, thi THPT quốc gia năm 2019 để có thêm căn cứ xây dựng kế hoạch, tài liệu ôn tập thi THPT quốc gia năm 2020.

Tổ chức lựa chọn nội dung phù hợp với từng đối tượng học sinh tương ứng cấu trúc đề thi chính thức của kỳ thi THPT năm 2019 và đề thi tham khảo năm 2019 đã được Bộ GD&ĐT công bố năm 2019 để dạy học củng cố, lựa chọn nội dung kiến thức phù hợp, rèn luyện kỹ năng cho từng nhóm đối tượng học sinh.

Nội dung kiến thức có thể rộng hơn so với các đề thi tham khảo, phần lớn các câu hỏi là kiến thức cơ bản chủ yếu ở nội dung chương trình lớp 12 và một phần nhỏ kiến thức của nội dung chương trình lớp 11.

Các trường xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập thi THPT quốc gia năm 2020 phù hợp với từng nhóm đối tượng, không gây quá tải, đảm bảo sức khỏe của học sinh; tổ chức các lớp ôn tập theo từng nhóm năng lực, nguyện vọng bài thi tự chọn.

Chủ động hướng dẫn học sinh tham khảo, làm quen với định dạng của các đề thi trong quá trình dạy học và ôn tập phục vụ thi THPT quốc gia năm 2020. Trong đó, lưu ý tổ chức ôn tập cho những học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp và có nguyện vọng tham gia Kỳ thi, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.

Biên soạn tài liệu ôn tập thi THPT quốc gia năm 2020; nội dung tài liệu phải được hiệu trưởng nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

Các trường và cụm trường THPT tổ chức thi thử theo cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT năm 2019.

Theo Báo Giáo dục và Thời đại

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm