Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Các biểu mẫu đăng kí thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học

Phiếu dự thi KHHT
15

Phiếu dự thi KHHT

Hoatieu.vn mời các bạn tham khảo các mẫu phiếu đăng ký của “Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2020-2021” trong bài viết này. Phiếu dự thi KHHT gồm 14 phiếu.

1. Mục đích cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học

1. Khuyến khích học sinh trung học NCKH; sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

2. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học; đổi mới hình thức vàphươngpháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học trong cáccơ sở giáo dụctrung học.

3. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học (STEM) trong giáo dục phổ thông theoChỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 vềviệc tăng cường tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

4. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhânhỗtrợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học.

5. Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

2. Lĩnh vực dự thi cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học

TT

Tên nhóm lĩnh vực

Tên lĩnh vực cụ thể

1

Khoa học động vật

Hành vi; Tế bào; Sự phát triển; Sinh thái; Di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lý; Hệ thống và tiến hóa; Lĩnh vực khác

2

Khoa học xã hội và hành vi

Tâm lý học phát triển và lâm sàng; Tâm lý học nhận thức;

Tâm sinh lý học; Xã hội học và tâm lý xã hội; Lĩnh vực khác

3

Hoá sinh

Hoá sinh phân tích; Hóa sinh đại cương; Hóa sinh y; Hoá sinh cấu trúc; Lĩnh vực khác

4

Y sinh và Khoa học sức khoẻ

Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lý học và Bệnh lý học; Lĩnh vực khác

5

Sinh học tế bào và phân tử

Sinh lý tế bào; Di truyền; Miễn dịch; Sinh học phân tử ; Sinh học thần kinh; Lĩnh vực khác

6

Kĩ thuật Y Sinh

Vật liệu Y Sinh; Cơ chế Sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp;…

7

Hoá học

Hoá học phân tích; Hóa học tính toán; Hóa môi trường; Hoá vô cơ; Hóa vật liệu; Hoá hữu cơ; Hoá lý; Lĩnh vực khác

8

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Kỹ thuật y sinh; Mô hình sinh học tính toán; Tiến hóa học tính toán; Thần kinh học tính toán; Dược lý học tính toán; Di truyền; Lĩnh vực khác

9

Khoa học trái đất và môi trường

Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước; Lĩnh vực khác

10

Hệ thống nhúng

Mạch; Vật dụng kết nối internet; Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Xử lý tín hiệu; Lĩnh vực khác

11

Năng lượng: Hóa học

Nhiên liệu thay thế; Khoa học năng lượng tính toán; Nhiên liệu hóa thạch; Phát triển pin nhiên liệu; Pin nhiên liệu vi sinh vật; Năng lượng mặt trời; Lĩnh vực khác

12

Năng lượng: Vật lý

Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Thiết kế bền vững; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió; Lĩnh vực khác

13

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật hàng không và vũ trụ; Kỹ thuật xây dựng dân dụng;

Cơ học tính toán; Lý thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kỹ thuật công nghiệp; Kỹ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải; Lĩnh vực khác

14

Kỹ thuật môi trường

Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; Cải tạo đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lý chất thải và tái chế; Quản lý nguồn nước; Lĩnh vực khác

15

Khoa học vật liệu

Vật liệu sinh học; Gốm và thủy tinh; Vật liệu Composite; Lý thuyết và tính toán; Vật liệu từ, quang, điện tử; Vật liệu nano; Polymer; Lĩnh vực khác

16

Toán học

Đại số; Giải tích; Tổ hợp, lý thuyết đồ thị và lý thuyết trò chơi; Hình học và Topo; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê; Lĩnh vực khác

17

Vi sinh

Kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh vật môi trường; Di truyền vi sinh; Vi rút; Lĩnh vực khác

18

Vật lý và thiên văn

Thiên văn học và vũ trụ học; Vật lý nguyên tử, phân tử và quang học; Lý sinh; Vật lý tính toán; Vật lý chất rắn; Đo lường; Điện từ và Plasmas; Cơ học; Vật lý hạt và Vật lý hạt nhân; Quang học, Lasers và Masers; Tính toán lượng tử; Vật lý lý thuyết; Lĩnh vực khác

19

Khoa học thực vật

Nông nghiệp; Tăng trưởng và phát triển; Sinh thái; Di truyền và sinh sản; Bệnh lý thực vật; Sinh lý thực vật; Hệ thống và tiến hóa; Lĩnh vực khác

20

Rô bốt và máy thông minh

Sinh cơ học; Hệ thống biết nhận thức; Lý thuyết điều khiển; Động học rô bốt; Học máy; Lĩnh vực khác

21

Phần mềm hệ thống

Thuật toán; An ninh mạng; Cơ sở dữ liệu; Ngôn ngữ lập trình; Hệ điều hành; Lĩnh vực khác

22

Y học chuyển dịch

Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng;

3. Nội dung cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học

Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinhtrong cùng một đơn vị dự thi(gọi là dự án tập thể).Dự án tập thể phải có sự phân biệt mức độ khác nhau đóng góp vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) và người thứ hai. Mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 dự án dự thi.

Người bảo trợ/hướng dẫn:

Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên trung học (đang công tác tại cơ sở giáo dục trung học có học sinh dự thi) bảo trợ, do thủ trưởng cơ sở giáo dục trung học có học sinh dự thi ra quyết định cử. Một giáo viên được bảo trợ tối đa 02 dự án KHKT của học sinh trong cùng thời gian. Người bảo trợchịu trách nhiệm về mặt pháp lý của dự án dự thi và phải kí phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu (Phiếu phê duyệt dự án 1B). Người bảo trợ có thể đồng thời là người hướng dẫn khoa học.

Ngoài người bảo trợ, dự án dự thi có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ (có thể là cha, mẹ, người thân của học sinh). Trường hợp dự án có nhà khoa học chuyên ngành tham gia hướng dẫn thì phải có xác nhận của nhà khoa học chuyên ngànhđó (Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành).

Trường hợp dự án có nội dung nghiên cứu được thực hiện tại cơ quan nghiên cứu như trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ phải có xác nhận của cơ quan nghiên cứuđó (Phiếuxác nhận của cơ quan nghiên cứu 1C).

4. Phiếu đăng kí thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học

ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI KHKT

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN NĂM HỌC………

Tác giả:

1. Họ và tên học sinh/nhóm trưởng: …………………………………….

Lớp:…………………………………….

Email:…………………………………….

Điện thoại di động:…………………………………….

Họ và tên Bố/Mẹ:…………………………………….

Cơ quan công tác của Bố/Mẹ:…………………………………….

Email của Bố/Mẹ:…………………………………….

Điện thoại di động của Bố/Mẹ:…………………………………….

2. Họ và tên thành viên thứ hai trong nhóm (đối với dự án tập thể):

Lớp:…………………………………….

Email:…………………………………….

Điện thoại di động:…………………………………….

Họ và tên Bố/Mẹ:…………………………………….

Cơ quan công tác của Bố/Mẹ:…………………………………….

Email của Bố/Mẹ:…………………………………….

Điện thoại di động của Bố/Mẹ:…………………………………….

3. Họ và tên thành viên thứ ba trong nhóm (đối với dự án tập thể):

Lớp:…………………………………….

Email:…………………………………….

Điện thoại di động:…………………………………….

Họ và tên Bố/Mẹ:…………………………………….

Cơ quan công tác của Bố/Mẹ:…………………………………….

Email của Bố/Mẹ:…………………………………….

Điện thoại di động của Bố/Mẹ:…………………………………….

Nguyện vọng được thầy cô ……………………………….. trong trường là người bảo trợ dự án và thầy cô

Họ và tên:…………………………………….

Cơ quan công tác:…………………………………….

Email:…………………………………….

Điện thoại di động:…………………………………….

là người hướng dẫn khoa học dự án.

Đề tài:

…………………………………………………………………………………………………….

Nhóm Lĩnh vực (không ghi tên lĩnh vực cụ thể)

…………………………………………………………………………………………

Hà Nội, ngày tháng …năm 2020

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Họ và tên

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm