Toán Học

Thủ thuật casio để tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất (min, max)

1444
Bài viết sẽ giới thiệu thủ thuật casio (phương pháp casio, dùng máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi) để giải nhanh câu hỏi trắc nghiệm môn toán về chủ đề: giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Phương pháp sử dụng máy tính cầm tay để giải trắc nghiệm GTNN, GTLN

Các bước của thủ thuật casio để tìm GTNN, GTLN của hàm số trong các bài toán trắc nghiệm min – max:
– Bước 1: Để tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số y=f(x)trên đoạn [a, b] ta sử dụng máy tính Casio với lệnh MODE 7 (Table – bảng giá trị).
– Bước 2: Quan sát bảng giá trị máy tính hiển thị, giá trị lớn nhất xuất hiện là max , giá trị nhỏ nhất xuất hiện là min (hoặc gần bằng với kết quả cho sẵn trong 4 phương án trắc nghiệm).
Chú ý:
+ Thiết lập miền giá trị của biến x: Start a End b Step (b-a)/19 (có thể làm tròn để bước nhảy được “đẹp”).
+ Khi đề bài có các yếu tố lượng giác sin, cos, tan, cot … ta chuyển máy tính về chế độ Radian (R).

Ví dụ về sử dụng casio để tìm GTLN, GTNN của hàm số

casio-GTLN-GTNN-mathvn--1
casio-GTLN-GTNN-mathvn--2
casio-GTLN-GTNN-mathvn--3
casio-GTLN-GTNN-mathvn--4
casio-GTLN-GTNN-mathvn--5
casio-GTLN-GTNN-mathvn--6

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm