Tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh năm 2016 của ĐH Công nghệ Thông tin

67

CHỈ TIÊU,TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN VÀ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NĂM 2016

CỦA TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN- ĐHQG TP.HCM

STT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp
Môn xét tuyển

Chỉ tiêu tuyển sinh Năm 2016

1
Khoa học máy tính

D480101

Toán – Lý – Hoá
Toán -Lý- Tiếng Anh
130
2
Truyền thông và Mạng máy tính

D480102

Toán – Lý – Hoá
Toán -Lý- Tiếng Anh
120
3
Kỹ thuật phần mềm

D480103

Toán – Lý – Hoá
Toán -Lý- Tiếng Anh
100
4
Kỹ thuật phần mềm
Chương trình chất lượng cao

D480103

Toán – Lý – Hoá
Toán -Lý- Tiếng Anh
100
5
Hệ thống thông tin

D480104

Toán – Lý – Hoá
Toán -Lý- Tiếng Anh
60
6
Hệ thống thông tin
Chuyên ngành Thương mại điện tử

D480104

Toán – Lý – Hoá
Toán -Lý- Tiếng Anh
60
7
Hệ thống thông tin
Chương trình tiên tiến

D480104

Toán – Lý – Hoá
Toán -Lý- Tiếng Anh
40
8
Hệ thống thông tin
Chương trình chất lượng cao

D480104

Toán – Lý – Hoá
Toán -Lý- Tiếng Anh
40
9
Công nghệ thông tin

D480201

Toán – Lý – Hoá
Toán -Lý- Tiếng Anh
120
10
An toàn thông tin

D480299

Toán – Lý – Hoá
Toán -Lý- Tiếng Anh
100
11
Kỹ thuật máy tính

D520214

Toán – Lý – Hoá
Toán -Lý- Tiếng Anh
80
12
Kỹ thuật máy tính
Chương trình chất lượng cao

D520214

Toán – Lý – Hoá
Toán -Lý- Tiếng Anh
50
Tổng chỉ tiêu 1000

 

Thông tin cần lưu ý:
– Hệ chính quy:
+ Phương thức xét tuyển: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia; Các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (tất cả hệ số 1) hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh (tất cả hệ số 1).
+ Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển bậc Đại học: Thí sinh có trung bình cộng các Điểm trung bình ba năm học THPT ( Lớp 10, Lớp 11 và Lớp 12) từ 6,5 trở lên.
+ Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
+ Thông tin về tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển: https://tuyensinh.uit.edu.vn/phuong-thuc-xet-tuyen-thang-uu-tien-xet-tuy…
– Các thông tin khác:
+ Chương trình Tài năng ngành Khoa học Máy tính và ngành An toàn Thông tin. Điều kiện dự xét tuyển: đã trúng tuyển vào hệ chính quy của Trường với điểm số cao, ưu tiên thí sinh có giải quốc gia, quốc tế về Tin học, Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng anh.
+ Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống Thông tin theo chương trình của Đại học Oklahoma State University, Hoa kỳ.
+ Thông tin về các Chương trình đặc biệt : https://tuyensinh.uit.edu.vn/thong-bao-thong-tin-tuyen-sinh-cac-chuong-t…

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm