Tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh Đại học Đà Lạt năm 2016

142

Đại học Đà Lạt tuyển sinh 2750 chỉ tiêu cho 2 hệ đại học và cao đẳng. Chỉ tiêu các ngành cụ thể như sau:

Ký hiệu trường Tên trường

Ngành học.

Mã ngành Môn thi/ xét tuyển Chỉ tiêu Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TDL TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT     2750 – Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

– Phương thức TS:

+ Trình độ đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

– Các thông tin khác:

+ Xét tổng điểm 3 môn theo Khối, không có môn thi chính, không nhân hệ số.

+ Điểm trúng tuyển theo ngành.

+ Số chỗ trong ký túc xá: 1000.

 

  Số 01 Phù Đổng Thiên Vương TP Đà Lạt Lâm Đồng. ĐT: (063) 3822246

Website: www.dlu.edu.vn

     
  Các ngành đào tạo đại học:     2600
  Toán học D460101 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
140
  Sư phạm Toán học D140209 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
20
  Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
240
  Vật lý học D440102 Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh 60
  Sư phạm Vật lý D140211 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
20
  Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông D510302 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
150
  Kỹ thuật hạt nhân D520402 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
40
  Hóa học D440112 Toán, Vật lí, Hóa học 60
  Sư phạm Hóa học D140212 Toán, Vật lí, Hóa học 20
  Sinh học D420101 Toán, Hóa học, Sinh học 50
  Sư phạm Sinh học D140213 Toán, Hóa học, Sinh học 20
  Khoa học môi trường D440301 Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học 60
  Nông học D620109 Toán, Hóa học, Sinh học 150
  Công nghệ sinh học D420201 Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học 115
  Công nghệ sau thu hoạch D540104 Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học 150
  Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Văn, Tiếng Anh 80
  Kế toán D340301 Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh 60
  Luật D380101 Văn, Sử, Địa;

Toán, Văn, Tiếng Anh

210
  Xã hội học D310301 Văn, Sử, Địa;
Toán, Văn, Tiếng Anh
30
  Văn hóa học D220340 Văn, Sử, Địa;
Toán, Văn, Tiếng Anh
30
  Văn học D220330 Văn, Sử, Địa 100
  Sư phạm Ngữ văn D140217 Văn, Sử, Địa 20
  Lịch sử D220310 Văn, Sử, Địa 70
  Sư phạm Lịch sử D140218 Văn, Sử, Địa 17
  Việt Nam học D220113 Văn, Sử, Địa;
Toán, Văn, Tiếng Anh
40
  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 Văn, Sử, Địa;
Toán, Văn, Tiếng Anh
120
  Công tác xã hội D760101 Văn, Sử, Địa;
Toán, Văn, Tiếng Anh
68
  Đông phương học D220213 Văn, Sử, Địa;
Toán, Văn, Tiếng Anh
200
  Quốc tế học D220212 Văn, Sử, Địa;
Toán, Văn, Tiếng Anh
40
  Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Văn, Tiếng Anh 200
  Sư phạm Tiếng Anh D140231 Toán, Văn, Tiếng Anh 20
  Các ngành đào tạo cao đẳng:     150
  Công nghệ thông tin C480201 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
40
  Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông C510302 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
40  
  Công nghệ Sau thu hoạch C540104 Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học 40  
  Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
30  

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm