Tin tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sài Gòn năm 2016

257

Trường Đại học Sài Gòn công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2016 với tổng 4.000 chỉ tiêu, trong đó 3750 chỉ tiêu bậc đại học và 250 chỉ tiêu bậc cao đẳng.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 ĐH Sài Gòn: 4000 chỉ tiêu

Ngành Tổ hợp môn xét tuyển Môn chính Chỉ tiêu ngành
Bậc ĐH:     3.750
Khối ngành ngoài sư phạm:     2.770
Thanh nhạc Kiến thức âm nhạc, Thanh nhạc, Văn   10
Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) Văn, Địa, Sử   150
Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) Toán, Anh, Văn Anh 300
Quốc tế học Toán, Anh, Văn Anh 120
Tâm lí học Toán, Anh, Văn   100
Khoa học thư viện Toán, Anh, Văn   75
Toán, Văn, Địa   25
Quản trị kinh doanh Toán, Anh, Văn Toán 280
Toán, Anh, Lí Toán 90
Tài chính – Ngân hàng Toán, Anh, Văn Toán 280
Toán, Văn, Lí Toán 90
Kế toán Toán, Anh, Văn Toán 280
Toán, Văn, Lí Toán 90
Quản trị văn phòng Toán, Anh, Văn Văn 60
Toán, Văn, Địa Văn 20
Luật Toán, Anh, Văn Văn 75
Toán, Văn, Sử Văn 25
Khoa học môi trường Toán, Lí, Hóa   50
Toán, Hóa, Sinh   50
Toán ứng dụng Toán, Lí, Hóa Toán 35
Toán, Anh, Lí Toán 35
Công nghệ thông tin Toán, Lí, Hóa Toán 90
Toán, Anh, Lí Toán 90
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử Toán, Lí, Hóa   35
Toán, Anh, Lí   35
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông Toán, Lí, Hóa   35
Toán, Anh, Lí   35
Công nghệ kĩ thuật môi trường Toán, Lí, Hóa   35
Toán, Hóa, Sinh   35
Kĩ thuật điện, điện tử Toán, Lí, Hóa   35
Toán, Anh, Lí   35
Kĩ thuật điện tử, truyền thông Toán, Lí, Hóa   35
Toán, Anh, Lí   35
Khối ngành sư phạm:     980
Quản lý giáo dục Toán, Anh, Văn   30
Toán, Văn, Địa   10
Giáo dục Mầm non Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc, Văn   150
Giáo dục Tiểu học Toán, Anh, Văn   150
Giáo dục chính trị (đào tạo GV THPT) Toán, Anh, Văn   23
Toán, Văn, Sử   7
Giáo dục chính trị (đào tạo GV THCS) Toán, Anh, Văn   15
Toán, Văn, Sử   5
Sư phạm Toán học (đào tạo GV THPT) Toán, Lí, Hóa Toán 23
Toán, Anh, Lí Toán 7
Sư phạm Toán học (đào tạo GV THCS) Toán, Lí, Hóa Toán 15
Toán, Anh, Lí Toán 5
Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THPT) Toán, Lí, Hóa 30
Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THCS) Toán, Lí, Hóa 20
Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THPT) Toán, Lí, Hóa Hóa 30
Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THCS) Toán, Lí, Hóa Hóa 20
Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THPT) Toán, Hóa, Sinh Sinh 30
Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THCS) Toán, Hóa, Sinh Sinh 20
Sư phạm Ngữ văn (đào tạo GV THPT) Văn, Địa, Sử Văn 30
Sư phạm Ngữ văn (đào tạo GV THCS) Văn, Địa, Sử Văn 20
Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THPT) Văn, Địa, Sử Sử 30
Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THCS) Văn, Địa, Sử Sử 20
Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THPT) Văn, Địa, Sử Địa 23
Toán, Văn, Địa Địa 7
Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THCS) Văn, Địa, Sử Địa 15
Toán, Văn, Địa Địa 5
Sư phạm Âm nhạc Hát – Xướng âm, Thẩm âm – Tiết tấu, Văn   40
Sư phạm Mĩ thuật Hình họa, Trang trí, Văn   40
Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THPT) Toán, Anh, Văn Anh 80
Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THCS) Toán, Anh, Văn Anh 80
Bậc CĐ:     250
Khối ngành sư phạm:     250
Giáo dục Mầm non Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc, Văn   95
Giáo dục Tiểu học Toán, Anh, Văn   95
Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp Toán, Anh, Văn   15
Toán, Văn, Lí   5
Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp Toán, Anh, Văn   15
Toán, Văn, Sinh   5
Sư phạm Kinh tế Gia đình Toán, Anh, Văn   15
Toán, Văn, Hóa   5

Theo Hà Ánh

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm