Tin tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện ngân hàng năm 2016

149

Học viện ngân hàng tuyển sinh 4.250 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo ĐH, CĐ tại các phân viện của trường trong năm 2016. Chỉ tiêu cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Học viện Ngân hàng

Ngành học

Mã trường  

Mã ngành

 

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu
Học viện Ngân hàng NHH     4.250
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC       3.850
 

Tại Trụ sở Học viện Ngân hàng

 

NHH

     
Tài chính- Ngân hàng NHH D340201 – Toán, Văn, Anh

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Lý, Hóa

1.500
Kế toán- Kiểm toán NHH D340301 800
Quản trị kinh doanh NHH D340101 450
Hệ thống thông tin quản lí NHH D340405 150
Kinh doanh Quốc tế NHH D340120 – Toán, Văn, Anh

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

300
 

Ngôn ngữ Anh

 

NHH

 

D220201

 

250

Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên NHP      
 

Tài chính- Ngân hàng

 

NHP

 

D340201

– Toán, Văn, Anh

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Lý, Hóa

 

100

 

Kế toán- Kiểm toán

 

NHP

 

D340301

 

100

Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Bắc Ninh NHB      
 

Tài chính- Ngân hàng

 

NHB

 

D340201

– Toán, Văn, Anh

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Lý, Hóa

 

100

 

Kế toán- Kiểm toán

 

NHB

 

D340301

 

100

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG       400
Tại Trụ sở Học viện Ngân hàng NHH      
 

Tài chính- Ngân hàng

 

NHH

 

C340201

– Toán, Văn, Anh

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Lý, Hóa

 

160

 

Kế toán- Kiểm toán

 

NHH

 

C340301

 

140

Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên NHP      
 

Tài chính- Ngân hàng

 

NHP

 

C340201

– Toán, Văn, Anh

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Lý, Hóa

 

50

 

Kế toán- Kiểm toán

 

NHP

 

C340301

 

50

Tại Trụ sở Học viện Ngân hàng

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

– Phương thức tuyển sinh: Học viện dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

– Trường xét tuyển theo từng ngành và phải đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào do Bộ quy định (Hệ liên thông điểm trúng tuyển không thấp

hơn điểm trúng tuyển hệ chính quy 02 điểm).

– Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh (môn Anh văn nhân hệ số 1).

– Tiêu chí phụ tính như sau:

+ Ngành D340201, D340301, D340101, D340405 môn chính Toán học.

+ Ngành D340120, D220201 môn chính Tiếng Anh.

Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên

– Vùng tuyển sinh: Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên tuyển sinh đối tượng có hộ khẩu thuộc các tỉnh phía Nam.

– Học viện dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Bắc Ninh

– Vùng tuyển sinh: Các tỉnh khu vực Tây Bắc và Đông Bắc Bộ.

– Học viện dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN THẲNG HỆ ĐẠI HỌC

– Học viện Ngân hàng dành 10% chỉ tiêu xét tuyển thẳng đại học căn cứ kết quả học tập PTTH (xét học bạ).

– Đối với các thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia (một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh) có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển (của Học viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp của Học viện Ngân hàng.

– Đối với học sinh các trường PTTH chuyên các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả các môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào ngành D340201, D340301, D340101, D340405 của Học viện Ngân hàng đạt từ 7,0 trở lên, trong đó môn chính (Toán học) tính hệ số 2. Đối với ngành D340210 và D220201 môn (Tiếng Anh) tính hệ số 2.

– Học viện Ngân hàng dành 10% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của hệ cao đẳng để xét tuyển thẳng cho các thí sinh quốc tịch Việt Nam đã tốt nghiệp phổ thông trung học có điểm trung bình chung từng năm của ba năm phổ thông trung học đạt từ 5,5 điểm trở lên.

Lưu ý các em muốn chắc chắn hơn cơ hội trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng, nên lựa chọn ngay nguyện vọng 1. Bên cạnh cơ hội trúng tuyển vào các ngành học của Học viện Ngân hàng, các em có thể lựa chọn thêm các cơ hội khác tại các chươ ng trình quốc tế …

 

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm