Tin tuyển sinh

Đại học Giao thông vận tải công bố phương án tuyển sinh dự kiến 2017

180

ĐH Giao thông vận tải phía Bắc và phía Nam sẽ xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia 2017

 

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Cơ sở phía Bắc: GHA

Cơ sở phía Nam: GSA

1. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017

2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức

4. Chỉ tiêu, mã ngành tuyển sinh:

Cơ sở phía Bắc – GHA

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2
Theo xét KQ thi THPT QG Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 1185 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
2 52580205QT Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu – Đường bộ Việt – Anh; Cầu – Đường bộ Việt – Pháp; Công trình Giao thông Đô thị Việt – Nhật; Chương trình tiên tiến). 165 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3 52580208 Kỹ thuật xây dựng 240 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
4 52580208QT Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Việt – Pháp) 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
5 52520103 Kỹ thuật cơ khí 570 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
6 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 125 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
7 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử 125 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
8 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 120 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
9 52480201 Công nghệ thông tin 200 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
10 52580301 Kinh tế xây dựng 80 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
11 52580301QT Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
12 52840104 Kinh tế vận tải 120 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
13 52840101 Khai thác vận tải 120 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
14 52340301 Kế toán 95 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
15 52340301QT Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) 25 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
16 52310101 Kinh tế 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
17 52340101 Quản trị kinh doanh 110 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
18 52510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông 50 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
19 52520320 Kỹ thuật môi trường 50 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Cơ sở phía Nam – GSA

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2
Theo xét KQ thi THPT QG Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 52310101 Kinh tế 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
2 52340101 Quản trị kinh doanh 70 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3 52340301 Kế toán 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
4 52480201 Công nghệ thông tin 80 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
5 52520103 Kỹ thuật cơ khí 150 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
6 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử 75 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
7 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 50 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
8 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
9 52520320 Kỹ thuật môi trường 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
10 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 555 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
11 52580208 Kỹ thuật xây dựng 150 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
12 52580301 Kinh tế xây dựng 110 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
13 52840101 Khai thác vận tải 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
14 52840104 Kinh tế vận tải 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Theo Thethaohangngay

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm